Độc lập Tự do Hạnh phúc Bộ Giao thông vận tải Trường Đại học Hàng hải Việt Namtải về 3.07 Mb.
Chuyển đổi dữ liệu01.01.2018
Kích3.07 Mb.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----


Bộ Giao thông vận tải

Trường Đại học Hàng hải Việt NamL
Họ và tên: Vương Đức Phúc

Sinh ngày: 8/09/1981

Giới tính: Nam

Chức vụ, đơn vị công tác: Bộ môn Truyền động điệnLương chính: 8.000.000 đồng
Ý LỊCH KHOA HỌCDùng cho cán bộ khoa học, kỹ thuật các trường đại đại học, lập theo thông tư số 612 KHKT/C9 ngày 18/8/1966 của ủy ban khoa học kỹ thuật Nhà nước


Ngành học: Điện tàu thủy.

Chuyên môn:

Điều khiển robot

Điều khiển tự động trên tàu thủy và công nghiệpI – LÝ LỊCH SƠ LƯỢC


Nguyên quán: Đô Lương, Đông Hưng, Thái Bình

Nơi sinh: Thái Bình

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Số nhà 8/85 Đường Hào Khê, Cát Bi, Hải An, Hải Phòng

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Thành phần gia đình: Viên chức

Thành phần bản thân: Viên chức

Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: 26/3/1997.

Ngày vào Đảng CSVN: 06/04/2009

Ngày vào Đảng chính thức: 06/04/2010

Chức vụ cao nhất về chính quyền và đoàn thể đã qua (nơi, thời gian): Bí thư chi bộ Gwangju, Hàn Quốc, 2011-2013

Sức khỏe: Tốt.


II – QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠOĐại học

Chế độ học: Chính qui Thời gian học: 9/1999 đến 3/2004

Nơi học: Đại học Hàng hải Việt Nam, Hải Phòng

Ngành học: Điện tàu thủy

Tên đồ án, luận án: Nghiên cứu xây dựng hệ thống tự động hóa trạm phát điện tàu thủy sử dụng PLC S7-300.

Người hướng dẫn: ThS Kiều Đình BìnhThạc sĩ

Tên luận án: “Điều khiển và giám sát động cơ điện một chiều trên máy tính sủ dụng vi điều khiển 89C51”

Ngày và nơi bảo vệ: 23/12/2007 – Khoa sau đại học – Đại học Hàng hải Việt Nam

Người hướng dẫn: PGS, TS Lưu Kim Thành

Học vị: Thạc sĩ kỹ thuật – Đại học Hàng hải cấp ngày 20 / 03/ 2008

Tiến sĩ

Tên luận án: “Ứng dụng thu thập và xử lí hình ảnh sử dụng phần mềm LabVIEW dựa trên FPGA điều khiển robot gắn bánh”

Ngày và nơi bảo vệ: 09/06/2014 tại Khoa kỹ thuật hàng hải, Đại học hàng hải quoccs gia Mokpo, Hàn Quốc

Người hướng dẫn: GS, Ts Cherl – O Bae

Học vị: Tiến sĩ kỹ thuật – Đại học quốc gia Mokpo, cấp ngày 22/08/ 2014

Biết ngoại ngữ gì, trình độTiếng Anh

Đọc hiểu: Tốt

Viết: Tốt

Nói: Khá


Tiếng Hàn Quốc
Đọc hiểu: Trung Bình

Viết: Trung Bình

Nói: Khá
III – HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC – KỸ THUẬT

1. Quá trình hoạt động khoa học kỹ thuật, chuyên môn: Trước và sau khi tốt nghiệp đã làm và hiện đang làm công tác khoa học kỹ thuật gì? (kỹ thuật, nghiên cứu thí nghiệm, giảng dạy, quản lý, phục vụ khoa học).

Thời gian

Tóm tắt quá trình hoạt động khoa học kỹ thuật, nơi công tác

11/2004 – nay

Giảng viên – Bộ môn Truyền động điện, Khoa Điện – Điện tử – Đại học Hàng hải Việt Nam

9/2004-12/2007

Học viên cao học – Đại học Hàng hải – Hải Phòng

9/2011-8/2014

Nghiên cứu sinh – Đại học quốc gia Mokpo – Hàn Quốc

9/2014-12/2014

Hợp tác nghiên cứu, viết báo tại Đại học quốc gia Mokpo – Hàn Quốc

2. Kết quả hoạt động khoa học – kỹ thuật.

Công trình thiết kế, thi công, nghiên cứu khoa học và kỹ thuật, sáng kiến phát minh, giáo trình, giáo án, phương án, tác phẩm,...đã và đang tiến hành trong hoạt động khoa học và kỹ thuật. Ghi rõ nơi, thời gian trước và sau khi tốt nghiệp, độc lập tiến hành hay cộng tác với người khác, tự nhận xét về kết quả và tác dụng v.v... 1. BÀI BÁO TRONG NƯỚC:

 1. Vương Đức Phúc “Nghiên cứu đo hiệu suất bơm dùng phương pháp nhiệt động lực học.” Tạp chí khoa học công nghệ hàng hải. Số 03- 10/2012

 2. Vương Đức Phúc “Thiết kế bộ điều khiển tốc độ cho động cơ điện một chiều”. Số 2 – 5/2013

 3. Vương Đức Phúc “Thu thập và xử lý ảnh dùng phần mềm labview” Tạp chí khoa học công nghệ hàng hải. Số 2– 4/2014

 4. Vương Đức Phúc “Nghiên cứu hệ thống nồi đất trục chân vịt tàu thủy” Đã gửi và đang chờ xét, Tạp chí Giao thông vận tải 1. BÀI BÁO QUỐC TẾ:

 1. Cherl-O Bae, Duc Phuc Vuong. KOSME, “Simulation for the calculation of switching time when Asynchronous Motors are starting”, Volume 36, Issue ,6, 2012, pp.837-843

 2. Cherl-O Bae, Duc Phuc Vuong, Hwi-Il Lee, “A Study on the Pump Efficiency Measurement by Using the Thermodynamic Method”, KOSOMES, Volume 18, No.3, 2012, pp.267-272

 3. Duc-Phuc Vuong, Cherl-O Bae, Young-San Park, “Pump Efficiency Instrumentation based on Thermodynamic Method and Traditional Technique”. IEEE, ICCAIS 2012, pp 359-363

 4. Đã gửi thêm 2 bài báo: 1 trên tạp chí KOSME, 1 trên KOSOMES cuối năm 2014

 1. HỘI THẢO QUỐC TẾ:

1. Modeling and simulation for the switching time calculation when asynchronous motors are starting

Duc-Phuc Vuong, Cherl-O Bae

Kosme 17.11.2011

2. A study on pump efficiency measurement by using thermodynamic method

Duc-Phuc Vuong, Cherl-O Bae, Hye-Youn Jung

Kosomes 23.4.2012

3. A study on the measurement system for analyzing pump efficiency

Duc-Phuc Vuong, Cherl-O Bae, Hye-Youn Jung, Hwi-Il Lee

Kosme 22.6.2012

4. Pump efficiency instrumentation based on thermodynamic method and traditional technique

Duc-Phuc Vuong, Cherl-O Bae, Young-San Park

IEEE 27.11.2012

5. The design of an intelligent traffic light controller using pic microcontroller

Yun-Seok Yang, Cherl-O Bae․Duc-Phuc Vuong

12.11.2012

6. A speed controller for dc motors used on fishing-boat

Duc-Phuc Vuong, Cherl-O Bae, Kyung-Min Park

Kosomes 19.4.2013

7. Basic image acquisition and processing with Labview using webcam c920 of logitech

Duc-Phuc Vuong, Cherl-O Bae, Sung-Kuen Park, Hyun-Ju Oh

Kosomes 28.11.2013

8. Design for servo motor control with labview

Duc-Phuc Vuong, Cherl-O Bae, Byong-Won Ahn, Young-San Park

Kosme 12.6.2014

9. The orientation control of a two-wheeled mobile robot using fuzzy logic with labview

Duc-Phuc Vuong, Cherl-O Bae, Sung-Kuen Park, Hyon-Ju Oh, Soo-Kim

Kosomes 26.6.2014

10. A stydy on shaft voltage characteristic analysis for training ship

Byong-Won Ahn, Duc-Phuc Vuong, Hong-Yyoel Kim, Hun-Seung Han, Cherl-O Bae, Han-sung Eom

Kosme 27.6.2014 1. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC:
 1. Tham gia Đề tài NCKH cấp cơ sở. “Thiết kế hệ thống khởi động sử dụng LOGO hang Siemens ”. 01/2004-06/2005.

 2. Chủ nhiệm Đề tài NCKH cấp cơ sở. “Thiết kế bộ đo tốc độ động cơ sử dụng vi điều khiển”. 09/2005-06/2006.

 3. Chủ nhiệm Đề tài NCKH cấp cơ sở. “Thiết kế bộ phát nguồn dòng điện phục vụ công tác kiểm tra và đăng kiểm trên tàu thủy” Thời gian thực hiện: ”. 09/2006-06/2007.

 4. Chủ nhiệm Đề tài NCKH cấp cơ sở. “Thiết kế hệ thống điều khiển và giám sát tốc độ động cơ điện một chiều trên máy tính”. 09/2007-06/2008.

 5. Chủ nhiệm Đề tài NCKH cấp cơ sở. “Xây dựng bài giảng thí nghiệm thực hành máy điện cho sinh viên sử dụng thiết bị hãng DelorenZo” . 09/2008-06/2009.

 6. Chủ nhiệm Đề tài NCKH cấp cơ sở. “Nghiên cứu chế tạo bộ điều khiển tải cho hệ truyền động điện”. 09/2009-06/2010.

 7. Chủ nhiệm Đề tài NCKH cấp cơ sở. “Nghiên cứu chế tạo panel giám sát các thông số trên tàu thủy ”. 09/2010-06/2011. 1. SÁCH, GIÁO TRÌNH, BÀI GIẢNG:
 1. Vương Đức Phúc, “Thí nghiệm, thực hành máy điện dùng phần mềm và thiết bị của hãng DelorenZo (Italy) 2009.

 2. Vương Đức Phúc, “Mô hình hóa thiết bị điện,” Bài giảng, Đại học Hàng hải, 2006.

 3. Chủ biên hai cuốn sách tiếng Anh dành cho lớp đào tạo tiên tiến khoa Máy TB: Máy điện thiết bị điện và Kỹ thuật điện

4. Khả năng chuyên môn, nguyện vọng hiện nay về hoạt động khoa học và kỹ thuật (ghi cụ thể và tỷ mỷ)

Kinh nghiệm: • Thành thạo ngôn ngữ lập trình C, Assembly, Matlab

 • Xây dựng mô hình giám sát điều khiển dung phần mềm LabVIEW

 • Xử lí ảnh, giọng nói trên LabVIEW

 • Thành thạo ngôn ngữ lập trình cho các loại PLC của các hãng Siemens, Omron, LG, Delta

 • Thiết kế, xây dựng các bộ điều khiển, thiết bị ứng dụng cho tàu thủy

 • Sửa chữa các hệ thống tự động trên tàu thủy

 • Điều khiển mờ cho các hệ thống trên LabVIEW, Matlab…

Hướng nghiên cứu:

 • Điều khiển tuyến tính, phi tuyến các hệ cơ điện tử.

 • Lý thuyết điều khiển hiện đại: Điều khiển tối ưu, điều khiển thích nghi, điều khiển mờ, mạng neural, trí tuệ nhân tạo, học máy (machine learning).

 • Nhận dạng hệ thống điều khiển.

 • Động học, động lực học và điều khiển Robot công nghiệp.

 • Động lực học, dao động và điều khiển máy.

IV – HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

- Ngày về nước: 17/12/2014

- Ngày đến đăng ký: 14/01/2015Hải Phòng, ngày 16 tháng 6 năm 2015.

Người khai ký tên


TS. Vương Đức Phúc

: sites -> default -> files
files -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
files -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
files -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
files -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
files -> BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
files -> Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/tt-blđtbxh ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Tên đơn vị Số V/v Đăng ký nội quy lao động CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỦa bộ XÂy dựng số 04/2008/QĐ-bxd ngàY 03 tháng 4 NĂM 2008 VỀ việc ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựNG”
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương