Đức Bab Đức Baha’u’llah Đức Abdul-Bahatải về 0.64 Mb.
trang8/8
Chuyển đổi dữ liệu10.03.2018
Kích0.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Đức Baha'u'llah

TRI THỨC

¶1.


Lạy Thượng Đế của con, sự gần gũi Ngài là điều mong muốn của con, sự hiện diện của Ngài là niềm hy vọng của con, sự tưởng nhớ đến Ngài là khát vọng của con, triều đường vinh quang của Ngài là mục đích của con, nơi ở của Ngài là định hướng của con, Danh Ngài là sự chữa bệnh cho con, tình yêu Ngài là hào quang của tâm hồn con, phụng sự Ngài là ước vọng cao nhất của con! Con khẩn cầu Ngài bởi Danh Ngài, qua Danh ấy Ngài đã giúp những người nhận biết Ngài bay vút lên những tầm cao tột đỉnh của tri thức Ngài, và ban sức mạnh cho những người thành tâm tôn thờ Ngài để họ vượt lên tới chốn thánh vi trong triều đường ân huệ thiêng liêng của Ngài, xin giúp con hướng mặt về Thánh nhan Ngài, gắn cái nhìn của con vào Ngài, và rao giảng về vinh quang của Ngài.

Lạy Thượng Đế của con, con là một trong những người quên hết mọi sự ngoài Ngài, đã hướng về chốn Hừng đông thiên phúc của Ngài, đã từ bỏ mọi sự ngoài Ngài với hy vọng được đến gần chốn triều đường của Ngài. Ngài thấy đó, mắt con đã nhìn lên Ngôi báu tỏa rực hào quang ánh sáng của Thánh nhan Ngài. Lạy Đấng Kính yêu của con, xin Ngài cũng ban xuống cho con điều gì sẽ khiến con kiên định trong Chánh Đạo của Ngài, để cho những hoài nghi của kẻ phản nghịch không thể cản ngăn con hướng về Ngài.

Quả thật, Ngài là Đấng Thượng Đế Quyền uy, Đấng Cứu nạn, Đấng Toàn vinh, Đấng Toàn năng.

Đức Baha'u'llah

¶2.


Lạy Thượng Đế, Ngài là Đấng Phát sinh mọi Biểu hiện, là Nguyên thủy của mọi Cội nguồn, là Căn gốc của mọi Mặc khải và mọi Ánh sáng. Bởi Danh Ngài đã điểm tô rực rỡ bầu trời tri thức, con xin chứng nhận rằng đại dương Thánh ngôn Ngài đã dâng lên và những ban phát thiên ân Ngài đã tuôn đổ xuống cho tín đồ mọi tôn giáo.

Con khẩn cầu Ngài khiến con trở nên giàu có tới mức có thể dứt bỏ tất cả và trở nên độc lập đối với bất cứ ai ngoài Ngài. Từ những đám mây đại lượng của Ngài, xin tuôn đổ xuống điều gì ích lợi cho con trong mỗi thế giới của Ngài. Với ân đức thêm sức của Ngài xin giúp con phụng sự thật tốt Chánh Đạo Ngài trong vòng các tôi tớ Ngài để con có thể thực hiện điều khiến con được nhớ mãi như sự tồn tại vĩnh cửu của Vương quốc và Quyền tối thượng của Ngài.

Lạy Thượng Đế của con, đây là tôi tớ Ngài, con hoàn toàn hướng về chân trời độ lượng, về đại dương ân phúc và về cõi trời ân huệ của Ngài. Xin đối xử với con tùy theo sự uy nghi, vinh quang, độ lượng và ân đức của Ngài.

Quả thật, Ngài là Đấng Thượng Đế của sức mạnh và quyền năng. Ngài có khả năng thỏa mãn những kẻ cầu xin Ngài. Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, Đấng Toàn tri, Đấng Toàn trí.Đức Baha'u'llah
¶3.

Lạy Thượng Đế của con, vinh quang thuộc về Ngài! Những xao động đầu tiên của mùa xuân thiên ân đã xuất hiện và mặc lấy màu xanh cho trái đất của Ngài. Mây từ thiên đàng ơn phước của Ngài đã tuôn mưa xuống Thành phố này mà bên trong tường thành của nó người ta đang giam giữ Đấng Khát khao giải thoát chúng sinh của Ngài. Nhờ mưa ấy, đất Thành phố được điểm tô, cây cối khoác lên bộ lá, và dân Thành phố vui mừng.

Tuy nhiên, lòng những người thân yêu của Ngài chỉ hoan ca vào Mùa Xuân Thiêng liêng trong ân tứ hiền dịu của Ngài, khi các tâm hồn thức tỉnh, các linh hồn đổi mới, và các cây nhân sinh mang đầy quả.

Lạy Thượng Đế của con, các cây mọc lên trong tâm hồn những người thân yêu của Ngài đã bị héo khô. Từ những đám mây Thánh Linh của Ngài, xin ban xuống cho họ những gì khiến cỏ non tri thức và trí tuệ của Ngài mọc lên trong lòng họ. Xin Ngài cũng làm cho tâm hồn họ tươi vui bằng sự tuyên ngôn Chánh Đạo và tôn vinh quyền tối thượng của Ngài.

Lạy Thượng Đế của con, mắt họ đầy hy vọng quay về hướng ân huệ và mặt họ trông về chân trời ân phúc của Ngài. Bởi thánh đức của Ngài, xin đừng để họ mất hồng ân của Ngài. Bởi uy lực tối thượng của Ngài, Ngài có quyền năng trên mọi sự. Không có ai khác ngoài Ngài là Thượng Đế, Đấng Toàn năng, Đấng Cứu nạn, Đấng Tự tồn.Đức Baha'u'llah

TRONG SẠCH

¶1.

Lạy Thượng Đế của con, Danh Ngài thật đáng ca ngợi! Bởi hương thơm chiếc áo ân phúc của Ngài và theo ý muốn của Ngài, và bởi Vầng Thái dương ý chí Ngài chiếu sáng rực rỡ trên chân trời bác ái của Ngài, con khẩn cầu Ngài xóa khỏi tâm hồn con mọi ảo vọng biếng lười và mọi tưởng tượng vô bổ, để con có thể hướng về Ngài với tất cả thiện ý của con, lạy Ngài là Đấng Thượng Đế của nhân loại!

Con là tôi tớ Ngài và là con của tôi tớ Ngài, lạy Thượng Đế của con! Con đã nắm được tay lái thiên ân của Ngài, và bấu víu vào sợi dây bác ái hiền dịu của Ngài. Xin an bài cho con những điều lành hằng có nơi Ngài và nuôi sống con nơi Bàn tiệc mà Ngài đã ban xuống từ những đám mây ân phúc của Ngài và từ bầu trời ân huệ của Ngài.

Quả thật, Ngài là Đấng Tối cao của toàn thể các thế giới và là Đấng Thượng Đế của tất cả những ai ở trên trời và dưới đất.

Đức Baha'u'llah

¶2.


Lạy Ngài là Đấng Thượng Đế Khoan dung! Những kẻ tôi tớ này đang hướng về Vương quốc Ngài, kiếm tìm thiên phúc và thiên ân của Ngài.

Lạy Thượng Đế! Xin khiến tâm hồn họ nên tốt và sạch để họ có thể xứng đáng với tình yêu của Ngài. Xin thanh lọc và thánh hóa tinh thần để họ có thể được ánh sáng Mặt trời Thực tại rọi đến. Xin thanh lọc và thánh hóa đôi mắt để họ có thể tiếp nhận ánh sáng của Ngài. Xin thanh lọc và thánh hóa đôi tai để họ có thể nghe tiếng gọi từ Vương quốc của Ngài.


Lạy Thượng Đế! Quả thật, chúng con yếu đuối nhưng Ngài hùng mạnh. Quả thật, chúng con nghèo nàn, nhưng Ngài giàu có. Chúng con là những kẻ đi tìm và Ngài là Đấng được tìm. Lạy Thượng Đế! Xin Ngài xót thương và tha tội chúng con, ban cho chúng con năng lực và tri thức để có thể xứng đáng với ân huệ của Ngài và trở nên gần với Vương quốc Ngài, để có thể uống thỏa thuê nước sự sống, có thể được nung nấu bởi lửa tình yêu của Ngài và có thể hồi sinh nhờ hơi thở của Thánh Linh trong thế kỷ rực sáng này.

Đức Abdul-Baha

TRUYỀN GIÁO

¶1.


Lạy Thượng Đế của con, vinh thay Danh Ngài!

Nay Ngài đã cho phép con hiểu thấu chân lý Ngài, con cầu xin Ngài lấy Thánh Danh mà không Kinh Sách nào ghi tả nổi, không trái tim nào ý niệm nổi, không lưỡi nào diễn đạt nổi, Thánh Danh vẫn huyền bí lâu đời như Bản thể Ngài mãi phong kín, Thánh Danh vinh quang muôn đời như chính Bản thể Ngài vinh quang muôn thuở, con cầu xin Ngài trong năm nay nêu cao linh kỳ quyền năng và chiến thắng của Ngài, để toàn thể tạo vật được phong phú nhờ sự sung túc của Ngài, để tạo vật trở thành cao quí nhờ ảnh hưởng tôn trọng quyền tối thượng thiêng liêng của Ngài và để mọi người đứng lên quảng bá Chánh Đạo Ngài.

Quả thực, Ngài là Đấng Toàn năng, Đấng Tối cao, Đấng Toàn vinh, Đấng Sở hữu vạn vật và chi phối vạn vật theo ý muốn.

Đức Baha'u'llah

¶2.


Lạy Thượng Đế, lạy Thượng Đế của con!

Đây là con chim bị gãy cánh và bay rất chậm chạp. Xin hãy giúp đỡ nó, để nó có thể bay đến nơi cao điểm của sự thịnh vượng và cứu rỗi, tung cánh bay lên với niềm hoan lạc và hạnh phúc tuyệt đỉnh trong bầu trời vô hạn, hót lên những âm thanh du dương của Tối Đại Danh Ngài đến khắp mọi nơi trong vũ trụ, làm thỏa thích đôi tai bằng lời kêu gọi này, và làm sáng chói đôi mắt bằng những dấu hiệu của sự hướng dẫn!

Lạy Thượng Đế! Con là kẻ cô độc, đơn chiếc và thấp hèn. Đối với con không có sự nâng đỡ, cứu trợ, chăm sóc nào ngoài Ngài. Xin bổ sức cho con trong việc phụng sự Ngài. Xin giúp đỡ con bằng đạo binh thiên thần của Ngài, xin phò trợ con thành công trong việc truyền bá Thánh Ngôn của Ngài và khiến con có thể chịu được cực nhọc để truyền giảng khôn ngoan của Ngài khắp trong vũ trụ. Sự thật Ngài là Đấng Chăm sóc của những kẻ nghèo nàn và là nơi nương tựa cho những kẻ yếu kém. Quả thực, Ngài là Đấng Uy lực, Đấng Toàn năng, Đấng Khoan hồng Vô lượng.

Đức Abdul-Baha

VIẾNG NƠI THÁNH

(Bản Kinh này được đọc nơi Thánh Lăng của Đức BAHA'U'LLAH và Đức BAB. Thường cũng được đọc vào các Thánh Lễ hằng năm để tưởng niệm các Ngài).
Lời tán tụng xuất phát từ Bản thể tối cao của Ngài và sự vinh quang chiếu tỏa từ vẻ Mỹ lệ rực rỡ của Ngài lại được dâng lên Ngài, hỡi Ngài là Đấng Biểu hiện Vĩ đại, Đấng Vua Vĩnh cửu, Đấng Thượng Đế của tất cả những ai ở dưới đất và ở trên các tầng trời!

Do Ngài, con xin làm chứng rằng quyền ngự trị của Thượng Đế và vương quốc Ngài, sự uy nghi của Thượng Đế và sự vĩ đại của Ngài đã được mặc khải, rằng những Vầng Thái dương của sự Huy hoàng xưa đã ban rãi ánh sáng trong bầu trời chiếu mệnh bất di bất dịch của Ngài, và rằng Vẻ Mỹ lệ của Đấng Vô hình đã chiếu sáng nơi chân trời sáng tạo. Con xin làm chứng thêm rằng chỉ bởi một nét Bút của Ngài, mệnh lệnh “hãy thành” đã được thi hành, bí mật của Thượng Đế đã được tiết lộ, tất cả vạn vật được gọi vào cõi sinh tồn và tất cả các Mặc Khải đã được ban xuống.

Con xin làm chứng rằng, bởi vẻ Mỹ lệ của Ngài, vẻ Mỹ lệ của Đấng Tôn thờ đã được phô bày, và rằng, bởi Thánh nhan Ngài, Thánh nhan của Đấng Khát khao đã rực sáng, và rằng, bởi một tiếng của Ngài, Ngài đã quyết định số phận tất cả các vật thọ tạo, nâng cao lên tột đỉnh vinh quang Ngài những ai trung thành với Ngài và ném những kẻ bất nghĩa vào những đáy sâu vực thẳm.

Con xin làm chứng rằng ai nhận biết Ngài là đã nhận biết Thượng Đế, và ai đã đến trước sự hiện diện Ngài tức là đã đến trước sự hiện diện của Thượng Đế. Ơn phước cũng thật là lớn lao đối với người tin Ngài và tin nơi dấu hiệu Ngài, người biết khiêm tốn trước quyền tối thượng của Ngài và vinh dự được gặp Ngài, người đã đạt tới sự hài lòng của Ngài, người được chầu hầu quanh Ngài và đứng trước ngai Ngài. Khốn thay cho kẻ phạm tội đối với Ngài, kẻ đã chối bỏ Ngài và chối bỏ dấu hiệu Ngài, kẻ đã phủ nhận quyền tối thượng của Ngài và đứng lên chống đối Ngài, kẻ căng phồng kiêu ngạo trước Thánh điện Ngài, bài bác các chứng cớ Ngài, trốn tránh luật pháp Ngài và uy quyền Ngài và bị kể trong số những kẻ bất nghĩa mà danh tánh đã được ghi trong Thánh thư của Ngài bởi bàn tay Mệnh lệnh Ngài. Từ bên phải ngôi bác ái Ngài và bởi đức từ ái dịu hiền của Ngài, lạy Đấng Thượng Đế của con và Đấng Kính yêu của con, xin ban cho con những làn gió thánh đầy ân huệ của Ngài, để những làn gió ấy kéo con ra khỏi chính con và ra khỏi cuộc đời để đưa con đến ngưỡng cửa của sự gần gũi và sự hiện diện của Ngài. Ngài có quyền năng hành động theo ý Ngài. Quả thật, Ngài cao cả ở trên mọi vật.

Lạy Ngài là Đấng Mỹ lệ! Nguyện xin sự nhắc nhở và sự chúc tụng Thượng Đế, vinh quang và sự huy hoàng của Thượng Đế đều thuộc về Ngài. Con làm chứng rằng mắt của tạo vật chưa bao giờ hướng về Đấng bị áp bức như Ngài. Ngài đã dìm tất cả các ngày của đời Ngài trong đại dương tại họa. Ở một thời gian thiên định này, Ngài phải mang nặng xiềng xích gông cùm; ở một lúc khác, Ngài lại bị đe dọa bởi đao kiếm kẻ thù nghịch. Trong khi đó, bất chấp mọi điều kể trên, Ngài đã kêu gọi mọi người tuân giữ những gì đã được truyền cho Ngài bởi Đấng chính là Đấng Toàn tri, Đấng Vô cùng Minh triết.

Nguyện xin tinh thần con được hiến dâng làm vật hy sinh cho những khổ đau Ngài đã chịu đựng, và linh hồn con làm của chuộc cho những tai ương Ngài đã nếm trải. Bởi Ngài và bởi những người mặt đã ngời sáng bởi vẻ huy hoàng rực rỡ của Thánh nhan Ngài và những người vì tình yêu đối với Ngài đã tuân giữ mọi điều được truyền phán, con cầu xin Thượng Đế vén lên những bức màn đã ngăn cách Ngài với tạo vật Ngài, và xin ban cho con những ân huệ trong đời này và đời sau. Quả thật, Ngài là Đấng Toàn năng, Đấng Tối cao, Đấng Đại Vinh quang, Đấng Tha thứ mãi mãi, Đấng Đại Từ bi.

Lạy Ngài là Đấng Thượng Đế của con, xin ban phúc cho Cây Thiêng liêng, cho những lá, những cành, những nhánh, những thân, những chồi của Cây ấy, bao lâu còn tồn tại những tước hiệu ưu việt và những đặc tính cao cả nhất của Ngài. Xin che chở họ khỏi những việc ác của kẻ gây hấn và của những đạo binh cường bạo. Quả thật, Ngài là Đấng Toàn lực, Đấng Toàn năng. Lạy Ngài là Thượng Đế của con, xin Ngài cũng ban phước cho những tôi trai tớ gái Ngài là những người đã đến với Ngài. Quả thật, Ngài là Đấng Đại Bác ái mà ân phúc thật vô hạn.

Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, Đấng luôn luôn tha thứ, Đấng Đại lượng.Đức Baha'u'llah

CÁC LỄ 19 NGÀY

Tiếng Á rập Tiếng Việt Ngày chính

01 Baha Huy hoàng 21 tháng 03

02 Jalal Vinh quang 09 tháng 04

03 Jamal Mỹ lệ 28 tháng 04

04 Azamat Vĩ đại 17 tháng 05

05 Nur Ánh sáng 05 tháng 06

06 Rahmat Từ bi 24 tháng 06

07 Kalimát Thánh ngôn 13 tháng 07

08 Kamal Hoàn hảo 01 tháng 08

09 Asma Thánh Danh 20 tháng 08

10 Izzat Sức mạnh 08 tháng 09

11 Mashiyyat Ý chí 27 tháng 09

12 Ilm Tri thức 16 tháng 10

13 Qudrat Uy quyền 04 tháng 11

14 Qawl Văn từ 23 tháng 11

15 Masa’il Vấn từ 12 tháng 12

16 Sharaf Danh dự 31 tháng 12

17 Sultan Tối thượng 19 tháng 01

18 Mulk Ngự trị 07 tháng 02

19 Ala Cao cả 02 tháng 03

(Dư nhật từ tối 25.2 đến hết ngày 1.3)

CÁC THÁNH LỄ TRONG NĂM


  • Thánh Lễ Ridvan (Đức Baha’u’llah Tuyên ngôn, 12 ngày):

Ngày thứ nhất: 21/4/1863

Ngày thứ 9: 29/4/1863.

Ngày thứ 12: 2/5/1863.


  • Thánh Lễ Tuyên ngôn Đức Bab: 23/5/1844.

  • Thánh Lễ Thăng thiên Đức Baha’u’llah: 29/5/1892, lúc 3 giờ sáng.

  • Thánh Lễ Tử Đạo Đức Bab: 09/07/1850, lúc 12 giờ trưa.

  • Thánh Lễ Giáng sinh Đức Bab: 20/10/1819.

  • Thánh Lễ Giáng sinh Đức Baha’u’llah: 12/11/1817.

Lễ Giáng sinh Đức Abdul-Baha: 23/05/1844.

Lễ Giao ước 26/11.

Lễ Thăng thiên Đức Abdul-Baha: 28/11/1921, lúc 1 giờ sáng.

Thời kỳ Trai giới: 19 ngày, bắt đầu từ ngày 02 tháng 3 đến hết ngày 20 tháng 3.  • Lễ Naw-Ruz (Tết Baha’i): 21 tháng 3.* Be: Nghĩa là thành sự.

1 Ali: tức là Đức Bab

(1) Quran 104: 1-2


: doc
doc -> Qctđhn 01: 2014/btnmt quy chuẩn kỹ thuật về khí thải công nghiệP ĐỐi với bụi và CÁc chất vô CƠ trêN ĐỊa bàn thủ ĐÔ HÀ NỘI
doc -> 1. MỞ ĐẦu tính cấp thiết của đề tài
doc -> I. Quản lý sâu bệnh ở khu vực dự án Ô Môn – Xà No 4 II. Quản lý thuốc bảo vệ thực vật 12 Chủ sở hữu có trách nhiệm liên hệ với một đại diện phê duyệt của tỉnh để truyền đạt các hướng dẫn và yêu cầu xử lý
doc -> Tr­êng thcs nguyÔn §øc C¶nh Gi¸o ¸n §¹i Sè 7 Ch­¬ngI sè h÷u tØ. sè thùc
doc -> Ban chỉ ĐẠo công nghệ thông tin của cơ quan đẢng giáo trình thiết kế, XÂy dựng và quản trị CƠ SỞ DỮ liệu hà NỘI, 2004
doc -> THỦ TƯỚng chính phủ
doc -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
doc -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8108 : 2009 iso 11285 : 2004
doc -> Sè: 90/2003/Q§-ub
doc -> Chương 1 Các khái niệm căn bản về mạng và giao thức mạng Mạng máy tính


1   2   3   4   5   6   7   8


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương