Đức Bab Đức Baha’u’llah Đức Abdul-Bahatải về 0.64 Mb.
trang7/8
Chuyển đổi dữ liệu10.03.2018
Kích0.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Đức Baha’u’llah

¶4.


Vinh quang thuộc về Ngài, lạy Ngài là Đấng Thượng Đế của con! Bởi linh khí dũng mãnh của thiên ân Ngài, bởi Bình minh thiên mệnh Ngài và bởi Hừng đông linh ứng của Ngài, con xin Ngài ban xuống cho con và cho những kẻ thích chiêm ngưỡng Thánh nhan Ngài điều gì thích hợp với sự sung mãn của lượng khoan dung và ân huệ của Ngài. Lạy Thượng Đế của con, con nay thật nghèo nàn và trơ trọi. Xin dìm con xuống đại dương của cõi Ngài; sự khát đang dày vò con, xin Ngài khiến con được giải khát bằng làn nước sinh động do đức từ ái dịu hiền của Ngài.

Con khẩn cầu Ngài, bởi chính Ngài và bởi Đấng được Ngài lựa chọn để làm Biểu hiện chính Ngài và Lời của Ngài, là Đấng có quyền năng phán xét các cư dân cõi đất và cõi trời, có quyền năng tập hợp các tôi con Ngài dưới bóng Cây thiên mệnh bao dung của Ngài. Xin Ngài giúp họ nhận được phần quả của họ trên cây ấy, giúp họ lắng nghe tiếng rì rào của lá và âm thanh ngọt ngào của con Chim đang ca hót trên cành. Quả thật, Ngài là Đấng Cứu giúp trong cảnh hiểm nghèo, Đấng Vĩnh cửu, Đấng Đại lượng.Đức Baha’u’llah

¶5.


Thượng Đế chứng nhận rằng thần tính của Ngài là duy nhất và bất khả phân. Từ trên Ngai Vĩnh cửu, từ những đỉnh cao không ai vượt tới của cương vị tối cao của Ngài, lưỡi Ngài công bố rằng không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài. Chính Ngài, độc lập đối với bất cứ ai khác, đã là Nhân chứng về sự đơn nhất riêng Ngài, Đấng mặc khải bản thể riêng Ngài, là Đấng tôn vinh tinh hoa riêng Ngài. Sự thật, Ngài là Đấng Toàn năng, Đấng Tối cao, Đấng Mỹ lệ.

Ngài có quyền tối thượng ở trên các tôi tớ Ngài và Ngài ngự trị các tạo vật Ngài. Nguồn cội chân lý và uy quyền ở trong tay Ngài. Bởi dấu hiệu của Ngài, Ngài ban sự sống cho con người, và bởi cơn thịnh nộ của Ngài, Ngài khiến họ phải chết. Không ai có quyền chất vấn hành động Ngài và không ai vượt được uy lực của Ngài. Ngài là Đấng Hùng mạnh, Đấng Chiến thắng. Ngài nắm trong tay Ngài chủ quyền của mọi vật và Vương quốc mặc khải cũng gắn liền với tay phải Ngài. Quả thật, uy lực Ngài bao trùm toàn thể tạo vật. Sự thắng lợi và quyền tối thượng, năng lực và uy thế, vinh quang và sự vĩ đại đều thuộc về Ngài. Quả thật, Ngài là Đấng Vinh quang, Đấng Toàn năng, Đấng Tuyệt đối.Đức Baha’u’llah

¶6.


Lạy Thượng Đế của con, là Đấng con tôn kính và thờ phượng! Con xin chứng nhận sự thống nhất và sự đơn nhất của Ngài; con nhận biết những ơn huệ Ngài, xưa cũng như nay. Ngài là Đấng Đại lượng! Những làn sóng tràn đầy ơn khoan thứ của Ngài tuôn đổ xuống kẻ nhỏ cũng như người lớn, và ánh huy hoàng thiên ân Ngài được rãi khắp cho kẻ phản nghịch cũng như người nhu mì.

Lạy Đấng Thượng Đế khoan dung! Tinh túy bác ái nghiêng mình trước cửa Ngài, và tinh thần tình yêu, từ bản thể sâu xa nhất, đã hướng về quanh điện thờ Chánh Đạo Ngài; chúng con nhớ tới những ân phúc đã qua và chờ đón những ân huệ hiện tại của Ngài, cầu xin Ngài xót thương tất cả những gì là biểu hiện của thế giới sinh tồn, và đừng từ chối họ sự dồi dào của thiên ân Ngài, trong những Ngày của Ngài.

Chúng con chỉ là những kẻ nghèo nàn và thiếu thốn, và quả thật, Ngài là Đấng Sở hữu và là Đấng Thầy mọi vật, Đấng Toàn năng.

Đức Baha’u’llah

¶7.


Lạy Thượng Đế của chúng con! Bởi Đấng Vua các Danh, Đấng Sáng tạo cõi trời và cõi đất, bởi tiếng rì rào của lá trên Cây Sự Sống và bởi Thánh ngôn Ngài khiến chúng con được gần thực tại mọi vật, chúng con cầu xin Ngài để cho sự thống nhất trong tình yêu thương Thượng Đế được thiết lập nhanh chóng trên thế giới; xin Ngài dẫn dắt chúng con, không hề và không thể sai lầm, đến với những gì Ngài muốn chúng con hoàn tất, và xin cho chúng con luôn luôn vững mạnh và hoàn toàn sẵn sàng phục tùng tức khắc, nghiêm nhặt và trọn vẹn.

Đức Baha’u’llah

¶8.


Cầu xin Thượng Đế khiến ánh sáng thống nhất bao trùm cả thế giới, và xin cho ấn tín “VƯƠNG QUỐC THUỘC VỀ THƯỢNG ĐẾ” được đóng trên trán mọi dân tộc.

Đức Baha'u'llah

THỬ THÁCH VÀ KHÓ KHĂN

¶1.


Lạy Ngài là Đấng đã ban sự thử thách làm liều thuốc linh nghiệm cho những kẻ ở gần Ngài, đã ban lưỡi kiếm làm khát vọng nhiệt thành cho tất cả những kẻ kính yêu Ngài, đã ban ngọn dáo làm nguyện ước thiết tha nhất nơi tâm hồn những kẻ mong muốn đến với Ngài, đã ban chỉ dụ Ngài làm hy vọng duy nhất cho những kẻ nhận biết chân lý Ngài!

Bởi mật ngọt thiêng liêng và bởi sự huy hoàng của Thiên nhan vinh quang của Ngài, con cầu xin Ngài, từ cõi trời cao cả của Ngài, ban xuống cho con điều gì giúp chúng con tiến tới gần Ngài.

Lạy Thượng Đế của con, xin củng cố bước chân chúng con trong Chánh Đạo Ngài, và xin soi sáng tâm hồn chúng con với ánh sáng tri thức Ngài và khai minh lồng ngực chúng con với ánh huy hoàng các Danh Ngài.

Đức Baha'u'llah


¶2.

Ngài vinh quang thay, lạy Ngài là Đấng Thượng Đế của con! Mọi người có huệ giác đều tin nhận quyền tối thượng của Ngài và sự ngự trị của Ngài; mọi linh nhãn đều nhận thấy sự vĩ đại của thiên uy và quyền lực toàn thắng của sức mạnh Ngài. Những cơn gió thử thách không đủ sức ngăn trở những người thấy đường tiến tới gần Ngài, hướng mặt về chân trời vinh quang của Ngài; những trận bão tai ương không thể cuốn hút ra xa và cản trở những người toàn tâm phục tùng Ý chí Ngài, tiến về triều đường của Ngài.

Con thấy ngọn đèn tình yêu của Ngài rực cháy trong tim họ, và ánh sáng sự hiền dịu của Ngài chói lọi trong ngực họ. Tai họa không sao làm họ thành xa lạ với Chánh Đạo của Ngài, và những biến chuyển của thời vận không bao giờ khiến họ rời bỏ sự hài lòng của Ngài.

Lạy Thượng Đế của con, vì họ và vì tiếng thổn thức mà lòng họ thốt ra do xa cách Ngài, con cầu xin Ngài giữ cho họ được bình an trước ác tâm của những kẻ thù Ngài, và nuôi dưỡng linh hồn họ bằng điều mà Ngài đã an bài cho những người thân yêu của Ngài, những người không bao giờ còn gặp sự sợ hãi và không còn rơi vào cảnh phiền muộn.

Đức Baha'u'llah


¶3.

Ngài thật vinh quang, lạy Ngài là Đấng Thượng Đế của con! Bởi Đấng mang Thánh Danh của Ngài, Đấng phải chịu muôn vàn đớn đau gây ra bởi những phần tử chối bỏ chân lý của Ngài, Đấng bị vây phủ bởi bao nỗi phiền muộn mà không lưỡi nào tả xiết, con khẩn cầu Ngài cho phép con tưởng nhớ tới Ngài và chúc tụng Ngài, trong những ngày này, khi tất cả rời xa vẻ Mỹ lệ Ngài, đã bài bác Ngài, và ngạo mạn xa lánh chính Đấng Mặc khải Chánh Đạo của Ngài. Lạy Thượng Đế của con, không có ai giúp Ngài ngoại trừ chính Ngài, không có quyền lực nào cứu Ngài ngoại trừ quyền lực của chính Ngài.

Con cầu xin Ngài giúp con giữ chặt tình yêu của Ngài và sự tưởng nhớ đến Ngài. Đây quả là điều vừa khả năng của con, và Ngài là Đấng biết rõ mọi sự nơi con. Quả thật, Ngài là Đấng biết hết mọi sự và truyền đạt tất cả. Lạy Thượng Đế của con, xin đừng khước từ con vẻ huy hoàng của ánh sáng thánh nhan Ngài mà hào quang đã rọi sáng toàn thể thế giới. Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, Đấng Đại Quyền uy, Đấng Toàn vinh, Đấng Hằng Tha thứ.

Đức Baha'u'llah
¶4.

Vinh quang thay Danh Ngài, lạy Ngài là Đấng Thượng Đế của Con! Ngài thấy nơi ở của Con, và nhà tù mà người ta đã ném Con vào và những tai họa Con phải nhận chịu. Bởi quyền lực Ngài! Không bút nào kể hết những điều ấy; không lưỡi nào tả được hoặc đếm được những tai họa đó. Lạy Thượng Đế của Con, Con không hiểu vì mục đích gì Ngài phó mặc Con cho những kẻ thù Ngài. Vinh quang Ngài làm chứng cho Con! Con không sầu khổ vì những phiền toái Con phải chịu đựng vì tình yêu của Ngài, Con cũng không hoang mang vì những tai họa vây phủ Con trên đường Ngài. Con chỉ khổ vì Ngài chậm hoàn thành điều Ngài đã quyết định trong các Kinh bản của Mặc khải Ngài và thiết định trong các Thánh thư chỉ dụ và phán quyết của Ngài.

Máu của Con vẫn hằng kêu gào với Con: “Hỡi Ngài, chính Ngài là hình ảnh Đấng Đại Khoan dung! Còn bao lâu nữa Ngài mới giải phóng con khỏi sự cầm giam nơi trần thế này, và giải thoát con khỏi những ràng buộc của cuộc đời này? Ngài đã chẳng hứa dùng con để nhuộm đất này, và rưới con lên mặt những cư dân trong thiên đàng của Ngài đó sao?” Về lời ấy Con đã đáp: “Ngươi hãy kiên nhẫn và an tâm. Những điều ngươi muốn chỉ diễn ra một giờ. Tuy nhiên, về phần Ta, Ta đã liên tục uống chén chỉ dụ của Thượng Đế trên đường Ngài, và không hề mong phán lệnh của Ý chí Ngài ngưng tác động, hoặc mong chấm dứt những tai họa Ta chịu đựng vì Thượng Đế của Ta, Đấng Tối cao, Đấng Toàn vinh. Ngươi hãy tìm ý muốn của Ta và bỏ đi ý muốn của ngươi. Sự ràng buộc ngươi không phải để bảo vệ Ta nhưng để giúp Ta gánh lấy những tai ương dồn dập, và chuẩn bị cho Ta đón nhận những thử thách sẽ tới tấp tấn công Ta. Trong tình yêu đối với người tình mà còn phân biệt sự thích thú với sự độc hại, thì người yêu đó đáng bị hủy diệt! Ngươi hãy thỏa mãn với điều Thượng Đế đã an bài cho ngươi. Quả thật, Ngài khiến sử dụng ngươi tùy ý muốn và ý thích của Ngài. Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, Đấng không ai vươn tới, Đấng Tối cao.”

Đức Baha'u'llah
¶5.

Danh Ngài thật đáng ca ngợi, lạy Ngài là Đấng Thượng Đế của con! Con không biết bằng thứ nước nào Ngài đã tạo nên con, hoặc bằng thứ lửa nào Ngài đã nhen lên trong con, hoặc bằng thứ đất sét nào Ngài đã nặn nên con. Sự xao động của mọi biển cả đều được làm lặng yên, nhưng không có sự lặng yên trong Đại dương do ngọn gió của Ý chí Ngài khuấy động. Ngọn lửa của mọi thứ lửa đều được dập tắt ngoại trừ ngọn Lửa mà bàn tay vạn năng của Ngài khơi lên, và bởi uy lực của Danh Ngài, ánh hào quang của Lửa ấy đã tỏa ra trước tất cả những ai ở trên trời và dưới đất của Ngài. Các tai ương càng lắng sâu, ngọn Lửa ấy càng thêm nóng rực.

Lạy Thượng Đế của con, Ngài thấy Ánh sáng của Ngài bị bủa vây bởi những ngọn gió căng thẳng của chỉ dụ Ngài, những dông bão thổi dồn dập mọi phía vào Ánh sáng ấy đã khiến Ánh sáng thêm bội phần rực rỡ và huy hoàng. Về tất cả điều này Ngài thật đáng ca ngợi.

Bởi Tối Đại Danh của Ngài và bởi quyền ngự trị tối cổ của Ngài, con cầu xin Ngài đoái thương những người thân yêu của Ngài với tâm hồn dao động đớn đau vì cớ các hoạn nạn đã chạm đến Đấng chính là Đấng Biểu hiện Bản thể Ngài. Ngài có đủ quyền năng làm điều Ngài thích. Quả thật, Ngài là Đấng Toàn tri, Đấng Toàn trí.

Đức Baha'u'llah

¶6.

Vinh thay Danh Ngài, lạy Ngài là Đấng Thượng Đế của thiên đàng! Xin trang sức đầu con bằng vương miện của sự tử đạo, như Ngài đã tô điểm thân thể con bằng trang phục tai ương trước tất cả những người cư ngụ trên đất Ngài. Cũng xin ban cho những người, mà tâm hồn khao khát Ngài, điều gì khiến họ có thể được thu hút đến gần chân trời ân phúc của Ngài, nơi đó Mặt trời Mỹ lệ của Ngài tỏa rực hào quang. Xin Ngài cũng ban cho họ điều gì khiến họ trở nên giàu có đến mức không còn tùy thuộc ai ngoại trừ Ngài, tách họ khỏi mọi ràng buộc với những kẻ chối bỏ các dấu hiệu của Ngài.

Không có ai ngoài Ngài là Thượng Đế, Đấng Giáo hộ, Đấng Tự tồn.Đức Baha'u'llah

¶7.


Danh Ngài đáng được ca ngợi, lạy Ngài là Đấng Thượng Đế của Con! Bóng tối đã trùm khắp các xứ, những lực lượng hung ác đã bao trùm tất cả các nơi. Tuy nhiên, qua đó, con thấy ánh huy hoàng từ lượng minh triết của Ngài, và nhận ra sự rực rỡ nơi ánh sáng từ bi của Ngài.

Những kẻ xa cách Ngài như bởi một màn ngăn đã tưởng tượng rằng họ có sức mạnh làm tắt ánh sáng của Ngài, vùi dập ngọn lửa của Ngài và chận đứng làn gió ân phúc của Ngài. Trái lại, uy lực Ngài làm chứng cho Con về điều này! Nếu mọi tai họa không phải được tạo nên để biểu lộ đức minh triết của Ngài, và nếu mọi hoạn nạn không phải là dấu hiệu từ bi của Ngài, thì không một ai dám chống lại chúng Con, dù cho các quyền lực của cõi đất và cõi trời liên minh với nhau để làm điều đó. Nếu Con khải lộ những huyền nhiệm diệu kỳ về lượng minh triết Ngài đang hiện rõ trước mắt Con, chắc chắn quyền lực của những kẻ thù Ngài sẽ tiêu tan.

Lạy Thượng Đế của Con, Ngài thật đáng tôn vinh! Bởi Thánh Danh của Ngài, Con khẩn cầu Ngài quy tụ những người yêu Ngài quanh Luật pháp tuôn ra từ sự vui thỏa của Ý chí Ngài, và xin ban xuống cho họ điều gì khiến họ được an tâm.

Ngài có đủ quyền năng làm diều Ngài thích. Quả thật, Ngài là Đấng Cứu nạn, Đấng Tự tồn.Đức Baha'u'llah
¶8.

Vinh quang thuộc về Ngài, lạy Thượng Đế của Con! Làm sao người ta nhận biết được những kẻ thật sự tôn thờ Ngài nếu họ không chịu đựng tai họa trên đường Ngài? Làm sao hàng ngũ những kẻ khao khát Thánh nhan Ngài được tỏ rõ nếu họ không vui nhận thử thách bởi tình yêu Ngài? Quyền năng Ngài làm chứng cho Con về điều này! Bạn đường những kẻ thờ phượng Ngài là những giọt lệ tuôn rơi từ mắt họ; nguồn an ủi của những kẻ tìm kiếm Ngài là tiếng rên siết của chính họ, và thức ăn của những kẻ hối hả tìm gặp Ngài là những mảnh vỡ tim họ.

Vị đắng cái chết trên đường Ngài đối với lưỡi Con thật ngọt ngào biết bao, và những mũi tên của kẻ thù nghịch đối với mắt Con quí giá biết dường nào, khi những mũi tên ấy được đón nhận để nêu cao Thánh ngôn Ngài! Lạy Thượng Đế của Con, xin cho Con uống no nê trong Chánh Đạo Ngài bất cứ thứ gì Ngài dành cho Con, và xin ban xuống cho Con tất cả những gì Ngài đã ấn định trong tình yêu Ngài. Bởi Vinh quang Ngài, Con chỉ ước ao điều Ngài ước ao và chỉ quí điều Ngài quí. Luôn luôn Con đặt trọn sự xác tín và niềm tin cậy của Con nơi Ngài.

Lạy Thượng Đế của Con, để giữ vững Mặc khải này, Con cầu xin Ngài giúp đỡ những kẻ xứng đáng với Danh Ngài và quyền tối thượng của Ngài, để họ nhớ đến Con ở giữa tạo vật Ngài và nêu cao Linh kỳ chiến thắng của Vương quốc Ngài.

Ngài có quyền năng làm điều Ngài thích, không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, Đấng Cứu giúp trong cảnh hiểm nghèo, Đấng Tự hữu.Đức Baha'u'llah
¶9.

Lạy Thượng Đế, Thượng Đế của con! Xin đừng ở xa con bởi vì các tai họa đang vây phủ con. Lạy Thượng Đế, Thượng Đế của con! Xin đừng bỏ con một mình, bởi vì nghịch cảnh gay go nhất đang dằn vặt con. Xin giải khát con bằng sữa tinh khiết đức từ ái ngọt ngào của Ngài, bởi vì cái khát đang làm cho con hoàn toàn kiệt quệ. Xin che chở con dưới bóng đôi cánh bác ái Ngài, bởi tất cả những kẻ thù của con đã đồng thanh nhất trí tấn công con. Xin giữ con ở gần ngai uy nghi của Ngài, trước Mặc khải những dấu hiệu vinh quang của Ngài, bởi sự bất hạnh đang đè nặng lên con. Xin nuôi con bằng trái ngon trên Cây Vĩnh cửu của Ngài, bởi vì con trở nên vô cùng suy yếu. Xin tăng sức con với chiếc ly hoan lạc nơi bàn tay bác ái dịu hiền của Ngài, bởi vì bao nhiêu sự phiền muộn đang thô bạo giáng xuống người con. Xin mặc lại cho con chiếc áo tô điểm với quyền tối thượng toàn năng của Ngài, bởi vì sự nghèo nàn đã khiến con hoàn toàn trần trụi. Xin cho con được an nghỉ trong tiếng ru Chim Bồ câu Vĩnh cửu của Ngài, bởi vì những phiền muộn tối tăm đã đến với con. Xin cho con được ở trước ngai thống nhất của Ngài và trước ánh sáng diễm lệ của Thánh nhan Ngài, bởi vì sự sợ sệt và sự run rẫy đã hủy diệt con. Xin dìm con xuống đại dương tha thứ của Ngài trước sự di động không ngừng của chiếc thuyền Vinh quang, bởi vì các tội lỗi của con đọa đày con hoàn toàn.

Đức Baha'u'llah

¶10.


Sự ca tụng và vinh quang thuộc về Ngài, lạy Thượng Đế của con! Bởi tiếng thở dài của những kẻ kính yêu Ngài và bởi nước mắt của những kẻ nhiệt thành muốn chiêm ngưỡng Ngài, con cầu xin Ngài đừng từ chối con sự bác ái dịu hiền của Ngài trong Ngày của Ngài và đừng ngăn con thưởng thức điệu nhạc du dương Chim Bồ câu ca ngợi sự thống nhất của Ngài trước ánh sáng rực rỡ Thánh nhan Ngài. Lạy Thượng Đế, Ngài đã thấy con đắm chìm trong cảnh khốn khổ! Giờ đây con xin bám chắc vào Danh Ngài, Đấng Sở hữu tất cả vạn vật. Ngài biết chắc con phải bị hủy diệt, giờ đây con xin bấu víu vào Danh Ngài, Đấng Bất diệt. Thế nên, con cầu xin chính Ngài, Đấng Chí tôn, Đấng Tối cao, đừng bỏ con một mình với những ước muốn có xu hướng đồi trụy. Xin cầm tay con trong bàn tay uy lực Ngài, xin dắt con ra khỏi vực sâu những ý tưởng lầm lạc của con, những tưởng tượng hão huyền của con, và xin thanh lọc con khỏi mọi điều Ngài gớm ghiết.

Xin chấp thuận cho con hướng về Ngài hoàn toàn, đặt nơi Ngài sự tin tưởng trọn vẹn, chạy về phía Ngài như về nơi trú ẩn của con và cho con được ẩn nấp trước Thánh nhan Ngài. Quả thực, Ngài là Đấng dùng sức mạnh và quyền năng làm điều Ngài muốn, và dùng uy lực Ý chí Ngài an bài điều Ngài thích. Không ai có thể cưỡng lại sự vận hành các phán lệnh Ngài, không ai chuyển hướng được trào lưu thánh chỉ của Ngài. Quả thật, Ngài là Đấng Toàn năng, Đấng Vinh quang, Đấng Đại lượng.Đức Baha'u'llah
¶11.

Ngài thật đáng ca ngợi, lạy Ngài là Thượng Đế của con. Bởi quyền năng Ngài, con xin đoan quyết như thế. Những tai họa dồn dập đã ngăn trở Ngòi Bút Đấng Tối cao phô bày điều đã được giấu kín đối với mắt tạo vật Ngài và những thử thách không ngừng đã ngăn trở lưỡi Đấng An bài thiêng liêng công bố những kỳ công của sự tôn vinh Ngài và sự ca tụng Ngài. Lạy Thượng Đế của con, với ngọn lưỡi ấp úng con cầu khẩn Ngài và với ngòi bút đớn đau này con xin hiến dâng vào việc tôn vinh Danh Ngài.

Đâu là kẻ được ban cho nhãn quan sắc bén để biết chiêm ngưỡng Ngài bằng chính mắt Ngài, và đâu là kẻ khát khao biết hướng mặt về làn sinh thủy tình yêu Ngài? Lạy Thượng Đế của con, con là kẻ đã xóa khỏi tâm hồn mình sự tưởng nhớ bất cứ ai khác ngoài Ngài và đã khắc cẩn vào đó những bí ẩn tình yêu Ngài. Chính quyền năng Ngài làm chứng cho con! Nếu không có những tai ương thì làm sao phân biệt được người xác tín với kẻ nghi hoặc trong vòng các tôi tớ Ngài? Quả thật, những ai đã say với rượu tri thức Ngài, đều vội vã chạy đến với nghịch cảnh, trong khát vọng nhiệt thành là đạt tới Thánh nhan Ngài. Lạy Đấng Kính yêu của tâm hồn con và Đấng Đối tượng tôn thờ của linh hồn con, con cầu xin Ngài giữ cho những kẻ yêu thương con khỏi rơi vào dục vọng xấu xa và đồi trụy. Xin ban cho họ những điều thiện của đời này và đời sau.

Quả thật, Ngài là Đấng đã lấy ân phúc Ngài dắt dẫn họ vào đường chân chính, Ngài là Đấng tự xưng danh là Bác ái. Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, Đấng Vinh quang, Đấng Cứu giúp Tối cao.

Đức Baha’u’llah
¶12.

Lạy Thượng Đế, Thượng Đế của con, bởi đức từ ái và lượng khoan dung Ngài đã xóa bỏ nỗi khổ não của con, xin lấy quyền tối thượng và uy lực Ngài loại trừ sự phiền muộn của con. Lạy Thượng Đế của con, Ngài thấy con đã hướng mặt về Ngài trong khi những sầu khổ vây phủ con khắp mọi phía. Lạy Ngài là Đấng Thượng Đế của vạn vật, Đấng Che chở vạn vật hữu hình và vô hình, con cầu xin Ngài lấy Thánh Danh mà Ngài đã chế ngự tâm hồn và linh hồn mọi người và lấy những đợt sóng Đại dương khoan dung của Ngài và vẻ huy hoàng Ngôi Sao Mai ân phúc Ngài, kể con trong số những kẻ không gì có thể ngăn họ quay mặt về Ngài, lạy Ngài là Vua của tất cả các Danh và là Đấng Sáng tạo các cõi trời.

Lạy Thượng Đế của con, Ngài thấy rõ những điều xảy đến với con trong những Ngày của Ngài. Bởi Đấng Bình minh các Danh Ngài và Đấng Bình minh các Đặc tính Ngài, con cầu xin Ngài ban cho con điều gì sẽ giúp con đứng lên phụng sự Ngài và tuyên dương các phẩm hạnh Ngài. Quả thật, Ngài là Đấng Toàn năng, Đấng Tối Quyền thế, Đấng Sẵn sàng đáp ứng lời cầu nguyện của mọi người!

Và sau hết, con cầu xin Ngài lấy ánh sáng Thánh nhan Ngài ban phúc cho những công quả của con, tha nợ cho con và thỏa mãn các nhu cầu của con. Ngài là Đấng mọi lưỡi đều xác nhận uy lực và quyền ngự trị, là Đấng mọi tâm hồn thức ngộ đều biết tới sự uy nghi và quyền tối thượng. Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, Đấng nghe và sẵn sàng trả lời.

Đức Baha’u’llah


TRAI GIỚI

Ngài thật đáng tán tụng, lạy Ngài là Đấng Thượng Đế của con.

Bởi Mặc khải này, Mặc khải đã biến đổi bóng tối thành ánh sáng, Mặc khải đã tạo dựng Ngôi đền mọi người chuyên cần lui tới, Mặc khải đã giải rõ Thánh kinh xưa, Mặc khải đã để lộ Thiên cơ, con cầu xin Ngài ban xuống cho con và các bạn con điều khiến chúng con có thể vượt lên cõi trời vinh quang thiên thượng của Ngài, và tẩy xóa chúng con hết những vết bẩn hoài nghi đã từng cản trở kẻ bất tín vào đền thờ thống nhất của Ngài.

Lạy Thượng Đế của con, con là kẻ giữ vững dây từ ái hiền dịu của Ngài và là kẻ nắm chắc tà áo bác ái của Ngài, ân phúc của Ngài. Xin Ngài ban cho con cùng những người thân thiết của con những ân huệ trong đời này và đời sau. Xin Ngài cũng cấp phát cho chúng con Đặc ân huyền bí mà Ngài đã dành cho những kẻ được lựa chọn giữa tạo vật Ngài.

Lạy Thượng Đế của con, đây là những ngày mà Ngài dạy các tôi tớ Ngài phải giữ trai giới. Phúc thay cho kẻ tuân giữ trai giới hoàn toàn vì cớ Ngài và tuyệt đối dứt bỏ mọi sự ngoài Ngài. Lạy Thượng Đế của con, xin Ngài giúp con và giúp mọi người vâng phục Ngài và tuân giữ các điều răn của Ngài. Quả thật, Ngài có quyền năng làm điều Ngài chọn.

Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, Đấng Toàn tri, Đấng Toàn giác. Tất cả những lời ca ngợi xin dâng lên Thượng Đế, Đấng Vua của tất cả các thế giới.

Đức Baha'u'llah
TRẺ EM
¶1.

Lạy Thượng Đế của con, xin Ngài dắt dẫn con, che chở con, thắp sáng ngọn đèn tâm hồn con và biến con thành ngôi sao sáng. Quả thật, Ngài là Đấng Hùng mạnh và Uy quyền.

Đức Abdul-Baha
¶2.

Lạy Thượng Đế! Xin giáo dục các cháu bé này. Các cháu là cây non trong vườn thượng uyển của Ngài, là hoa trong cánh đồng của Ngài, là nụ hồng trong hoa viên của Ngài. Xin Ngài ban mưa xuống cho các cháu; xin cho Mặt trời Thực tại chiếu rọi trên các cháu bằng tình yêu của Ngài. Xin cho làn gió của Ngài làm dịu mát các cháu, để các cháu được uốn nắn, tăng trưởng, phát triển và xuất hiện với vẻ đẹp tuyệt vời. Ngài là Đấng Ban cho, Ngài là Đấng Từ bi.

Đức Abdul Baha

¶3.


Lạy Thượng Đế! Xin nuôi dưỡng cháu hài nhi này trong lồng ngực tình yêu của Ngài, và ban cho cháu bầu sữa từ bi của Ngài. Xin trồng cây non này trong vườn hồng tình yêu của Ngài và giúp cháu phát triển nhờ cơn mưa ân phúc của Ngài. Xin biến cháu thành em bé trong Vương quốc của Ngài và xin dắt dẫn cháu vào thế giới Thiên thượng của Ngài. Ngài là Đấng Hùng mạnh và Từ ái, Ngài là Đấng Ban cho, Đấng Đại lượng, Đấng Thượng Đế của ơn phước tràn trề.

Đức Abdul-Baha
¶4.

Lạy Thượng Đế của con! Lạy Thượng Đế của con! Xin nuôi con bằng bầu sữa từ bi của Ngài, rèn luyện con trong lồng ngực tình yêu của Ngài, giáo dục con trong trường dắt dẫn của Ngài và giúp con phát triển dưới bóng cây thiên phúc của Ngài. Xin giải thoát con khỏi bóng tối, xin biến con thành ngôi sao sáng; xin cứu con khỏi cảnh bất hạnh, xin biến con thành đóa hoa trong vườn hồng; xin cho con được làm tôi tớ nơi Thánh điện của Ngài, xin ban cho con bản chất của người chính trực; xin biến con thành nguyên nhân huệ phúc của thế giới loài người, và tô điểm đầu con bằng vương miện của sự sống đời đời.

Quả thật, Ngài là Đấng Uy quyền, Đấng Hùng mạnh, Đấng Thấy khắp, Đấng Nghe khắp.Đức Abdul-Baha
¶5.

Lạy Ngài là Đấng Thượng Đế Vô song! Xin cho cháu hài nhi này được nuôi bằng bầu sữa từ ái của Ngài, xin giữ cháu trong chiếc nôi an toàn và bảo vệ của Ngài, và cho cháu được nuôi dưỡng trong vòng tay yêu thương hiền dịu của Ngài.

Đức Abdul-Baha

¶6.


Lạy Thượng Đế của con, Ngài là Đấng mà các Danh đem lại sự cứu chữa cho những kẻ đau yếu, sức khoẻ cho những kẻ tật nguyền, sự thỏa mãn cho những kẻ khao khát, sự bình an cho những tâm hồn rối loạn, sự chỉ đường cho những kẻ lạc lầm, sự tôn vinh cho những kẻ tủi nhục, sự giàu có cho những kẻ nghèo nàn, sự minh giải cho những kẻ dốt nát, ánh sáng cho những tâm hồn sầu muộn, niềm vui cho những kẻ đớn đau, hơi ấm cho những cõi lòng băng giá, sự phục quyền cho những kẻ bị áp bức. Lạy Thượng Đế của con, bởi Danh Ngài vạn vật trở nên sinh động, các cõi trời rộng mở, trái đất được dựng nên, mây bốc lên cao và mưa đổ xuống đất. Quả thật, đây là bảo chứng của hồng ân Ngài đối với vạn vật.

Bởi vậy con cầu xin Danh Ngài là Danh mà Ngài biểu hiện tính thiêng liêng của Ngài và nâng Chánh Đạo Ngài lên trên toàn thể tạo vật, con cầu xin các tôn hiệu ưu việt của Ngài, các đặc tính tối cao của Ngài và tất cả các phẩm chất đã khiến Bản thể cao cả và siêu việt của Ngài được ca tụng lẫy lừng, ngay trong đêm nay xin tuôn đổ xuống những cụm mây bác ái, những làn nước chữa bệnh của Ngài trên hài nhi nhỏ bé này mà Ngài đã kết liền với Bản thể Vinh quang tột cùng, trong Vương quốc Sáng tạo của Ngài. Lạy Thượng Đế của con, xin mặc cho cháu bé chiếc áo sức khoẻ và an lành, và lạy Đấng Rất Kính yêu của con, xin giữ cho cháu khỏi mọi ưu phiền và bệnh tật và khỏi bất cứ điều gì không thích hợp với Ngài. Quả thật, quyền năng của Ngài cân bằng vạn vật. Ngài quả là Đấng Toàn năng, Đấng Tự hữu.

Lạy Thượng Đế của con, xin Ngài cũng ban cho cháu bé điều lành trong đời này và đời sau, trong những thế hệ cũ và mới. Quả thực, Ngài thực hiện được điều ấy với quyền năng và sự khôn sáng của Ngài.


: doc
doc -> Qctđhn 01: 2014/btnmt quy chuẩn kỹ thuật về khí thải công nghiệP ĐỐi với bụi và CÁc chất vô CƠ trêN ĐỊa bàn thủ ĐÔ HÀ NỘI
doc -> 1. MỞ ĐẦu tính cấp thiết của đề tài
doc -> I. Quản lý sâu bệnh ở khu vực dự án Ô Môn – Xà No 4 II. Quản lý thuốc bảo vệ thực vật 12 Chủ sở hữu có trách nhiệm liên hệ với một đại diện phê duyệt của tỉnh để truyền đạt các hướng dẫn và yêu cầu xử lý
doc -> Tr­êng thcs nguyÔn §øc C¶nh Gi¸o ¸n §¹i Sè 7 Ch­¬ngI sè h÷u tØ. sè thùc
doc -> Ban chỉ ĐẠo công nghệ thông tin của cơ quan đẢng giáo trình thiết kế, XÂy dựng và quản trị CƠ SỞ DỮ liệu hà NỘI, 2004
doc -> THỦ TƯỚng chính phủ
doc -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
doc -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8108 : 2009 iso 11285 : 2004
doc -> Sè: 90/2003/Q§-ub
doc -> Chương 1 Các khái niệm căn bản về mạng và giao thức mạng Mạng máy tính


1   2   3   4   5   6   7   8


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương