Đức Bab Đức Baha’u’llah Đức Abdul-Bahatải về 0.64 Mb.
trang2/8
Chuyển đổi dữ liệu10.03.2018
Kích0.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Đức Baha’u’llah

¶4.


Lạy Thượng Đế, Thượng Đế của con! Con rời khỏi nhà con, trong tay nắm chắc Dây yêu thương của Ngài, hoàn toàn giao phó thân mạng con cho sự chăm sóc và phò trợ của Ngài. Con khẩn cầu Ngài, với quyền năng mà Ngài đã dùng để che chở những kẻ Ngài yêu thương thoát khỏi ảnh hưởng của phường bệnh hoạn xấu xa, thoát khỏi tai họa của những loài hung bạo và bọn hành ác đã rời xa đường Ngài, xin giữ cho con được yên ổn trong thiên phúc và thiên ân của Ngài. Với quyền năng và với uy lực của Ngài, xin giúp con trở về nhà bình yên. Quả thực, Ngài là Đấng Toàn năng, Đấng Cứu khổ, Đấng Tự hữu.

Đức Baha’u’llah

¶5.


Lạy Thượng Đế Đại Từ bi, con cảm tạ Ngài đã thức tỉnh con và đem con về với lương tri. Ngài đã ban cho con đôi mắt tinh anh và đôi tai thính nhạy, đã đưa con đến Vương quốc của Ngài và dắt dẫn con vào Chánh Đạo của Ngài, Ngài đã chỉ cho con nẻo chánh và đưa con lên Thuyền Giải thoát. Lạy Thượng Đế, xin giúp con vững tin, bền dạ và trung tín. Xin che chở con trước những thử thách dữ dội và xin gìn giữ con, bảo bọc con trong thành trì kiên cố của Giao ước Ngài. Ngài là Đấng Toàn lực! Ngài là Đấng thấy khắp! Ngài là Đấng nghe khắp!

Lạy Ngài là Đấng Thượng Đế Đại Từ bi! Xin ban cho con trái tim giống như pha lê, để có thể phản chiếu ánh sáng Tình yêu của Ngài, và xin ban cho con tư tưởng cao diệu có thể biến thế giới này thành vườn hồng nhờ ân đức tâm linh. Ngài là Đấng Đại Từ bi, Đấng Khoan dung! Ngài là Đấng Thượng Đế Toàn thiện.Đức Abdul-Baha
BUỔI TỐI

¶1.


Lạy Thượng Đế của con, lạy Đấng Tôn sư của con, Ngài là Tôn chỉ hoài vọng của con!

Kẻ tôi tớ này khao khát được mơ màng dưới bóng từ bi của Ngài và được an nghỉ dưới bầu trời ân phúc của Ngài, tìm kiếm sự chăm sóc và sự phò trợ của Ngài.

Lạy Thượng Đế của con, với thánh nhan bao giờ cũng rực sáng, con xin Ngài cho phép đôi mắt con không thấy gì ngoài Ngài. Xin Ngài tăng cường nhãn lực của con để con khám phá được những dấu hiệu của Ngài và chiêm ngưỡng Chân trời Mặc khải của Ngài. Ngài là Đấng mà sự Toàn năng, khi khải lộ, đã làm chấn động những kẻ hùng cường nhất.

Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, Đấng Toàn năng, Đấng Toàn thắng, Đấng Tuyệt đối.Đức Baha'u'llah

¶2.


Lạy Thượng Đế, Thượng Đế của con, làm sao con có thể an nghỉ trong khi biết bao người khao khát Ngài đang thao thức vì xa cách Ngài; và làm sao con có thể nằm yên trong khi biết bao linh hồn yêu mến Ngài đang sầu khổ vì xa rời sự hiện diện của Ngài?

Lạy Thượng Đế của con, con đã giao phó tinh thần và trọn bản thân con trong bàn tay phải uy lực và phò trợ của Ngài; nhờ thiên uy Ngài, con đặt đầu trên gối hay cất đầu con lên theo ý chí và ý thích Ngài. Quả thật, Ngài là Đấng Phò trợ, Đấng Chăm sóc, Đấng Toàn lực, Đấng Toàn năng.

Xin tùy ở uy đức Ngài! Dù thức hay ngủ, con chỉ cầu xin điều Ngài muốn. Con là tôi tớ Ngài và số mệnh con đang ở trong tay Ngài. Xin Ngài giúp con thật dồi dào để con hoàn thành các điều cần thiết cho việc phân phát hương thơm niềm vui của Ngài. Quả thật, đó là niềm hy vọng của con và hy vọng của những kẻ đang vui thỏa ở cạnh Ngài.

Ngài thật đáng tán tụng, lạy Ngài là Đấng Thượng Đế của các thế giới!Đức Baha’u’llah


CAN ĐẢM
Lạy Ngài là Đấng Thượng Đế của con! Xin giúp các con thương yêu của Ngài kiên định trong Đức tin, vững bước trên đường Ngài, bền lòng trong Chánh Đạo của Ngài. Xin ban ân phúc cho họ để họ có thể chiến thắng tự ngã và đam mê, để họ hướng theo ánh sáng của sự Dắt dẫn Thiêng liêng.

Ngài là Đấng Hùng mạnh, Đấng Cao cả, Đấng Tự tồn, Đấng Ban cho, Đấng Yêu thương, Đấng Độ lượng, Đấng Toàn năngĐức Abdul-Baha

CẦU CHO CÁC QUỐC GIA
Lạy Đấng Từ bi Chí tôn, Ngài đã tạo ra nhân loại cùng một bản thể, Ngài đã hạ chỉ rằng mọi người đều thuộc về một gia đình. Trước sự Hiện diện tối linh của Ngài, ai ai cũng đều là tôi con Ngài, và tất cả nhân loại nấp dưới bóng Ngài. Mọi người đều quây quần xung quanh độ lượng khoan hồng của Ngài, mọi người đều được soi sáng bằng anh linh định mệnh của Ngài. Lạy Thượng Đế, Ngài từ bi với mọi người; Ngài sinh ra từng người, và ban đời sống cho mọi người. Ngài đã phú cho mỗi người những năng tài và năng khiếu, mọi người đều thấm nhuần ơn tế độ của Ngài bao la như biển cả. Lạy Đấng Chí tôn Đại từ Đại bi, xin ban phúc thống nhất loài người, xin ban phúc cho các tôn giáo hòa hợp, các quốc gia trở thành một nước, mọi người coi nhau như anh em trong một gia đình, và coi trái đất này như một tổ quốc, xin ban phúc cho mọi người sống chung trong sự Thái hòa.

Lạy Thượng Đế, xin Ngài phất linh kỳ thống nhất loài người.

Lạy Thượng Đế, xin Ngài xây dựng nền Thái hòa.

Lạy Thượng Đế, xin Ngài gắn bó các con tim lại thành một khối.

Lạy Thượng Đế Từ bi vô lượng, xin Ngài thấm nhuần trái tim chúng con bằng hương thơm ngào ngạt tình thương của Ngài, xin Ngài mở đường soi sáng mắt chúng con bằng linh quang của Ngài, xin Ngài mở tai chúng con bằng lời êm dịu của Ngài, và che chở chúng con trong thành trì định mệnh của Ngài. Ngài là Đấng Tối linh uy quyền vô hạn, Đấng Đại từ Đại bi, Đấng Quảng đại khoan dung mọi nỗi ươn hèn của nhân loại.

Đức Abdul-Baha

CHA MẸ

Phước cho ai nhớ tới cha mẹ mình khi

thông công với Thượng Đế.

- Đức Bab -

¶1.


Lạy Thượng Đế, Ngài thấy đôi tay khẩn cầu của chúng con vươn lên bầu trời thiên ân và thiên phúc của Ngài. Xin cho những bàn tay ấy được đổ đầy những kho báu thiên phúc và thiên ân dồi dào của Ngài. Xin tha thứ cho chúng con, cho thân phụ chúng con, cho thân mẫu chúng con, và hoàn thành bất cứ điều gì chúng con khát khao trong đại dương thiên ân của Ngài và trong lượng bao dung thiên thượng của Ngài. Lạy Đấng Kính yêu của tâm hồn chúng con, xin chấp nhận mọi công quả của chúng con trên đường Ngài. Quả thật, Ngài là Đấng Hùng mạnh Nhất, Đấng Cao cả Nhất, Đấng Bất Khả tỉ, Đấng Duy nhất, Đấng Tha thứ, Đấng Độ lượng.

Đức Baha'u'llah
¶2.

Lạy Thượng Đế! Trong Kỳ Cứu độ Tối đại này Ngài đã chấp thuận để con cái cầu thay cho cha mẹ. Đây là một thiên ân vô hạn đặc biệt của Kỳ Cứu độ này. Thế nên, lạy Ngài là Đấng Thượng Đế từ bi, xin Ngài chấp nhận lời cầu xin của tôi tớ Ngài nơi thánh điện đơn nhất của Ngài và dìm thân phụ kẻ tôi tớ này trong đại dương thiên ân của Ngài, bởi vì người con này đã đứng lên phụng sự thánh nghiệp của Ngài và luôn luôn cố gắng trên đường tình yêu của Ngài. Quả thật, Ngài là Đấng Ban cho, Đấng Tha thứ, Đấng Từ bi!

Đức Abdul-Baha

CHÚC TỤNG
¶1.

Hãy tụng: Vinh quang thay, Ngài đã làm tất cả các vị thánh thú nhận sự bất lực của mình trước muôn vàn mặc khải quyền năng của Ngài, và tất cả các Đấng Tiên tri nhận biết sự hư không của mình trước vẻ huy hoàng của nền vinh quang vĩnh cửu. Với Thánh Danh, Ngài đã mở cửa các cõi trời và làm tràn ngập hân hoan cả Quần Tiên thiên thượng, con khẩn cầu Ngài cải tạo con thành kẻ xứng đáng phụng sự Ngài trong Ngày này và ban cho con sức mạnh để tuân giữ các điều răn trong Thánh kinh của Ngài. Lạy Thượng Đế của con, Ngài hiểu rõ mọi sự nơi con, nhưng con không biết gì về Ngài.

Ngài là Đấng Toàn tri, Đấng Toàn giác.Đức Baha’u’llah

¶2.


Lạy Thượng Đế của con, Đấng Thờ phượng của con, Đấng Vua của con, Đấng Khát khao của con! Lưỡi nào có thể diễn tả được lòng tri ân của con đối với Ngài? Con rơi vào cơn mê muội, Ngài đã thức tỉnh con. Con rời xa Ngài, Ngài đã dùng thiên ân dắt dẫn con trở lại cùng Ngài. Con như đã chết, Ngài làm con sống lại bằng làn sóng thiêng liêng của thánh ngôn Ngài tuôn đổ từ ngọn bút Đấng Đại Từ bi.

Lạy Đấng Quan phòng thiêng liêng! Mọi sự sinh tồn xuất phát bởi lượng từ ái của Ngài; xin đừng cách trở nó với nguồn nước hồng ân của Ngài và xin đừng tách rời nó khỏi đại dương bác ái của Ngài. Con khẩn cầu Ngài giúp con và cứu con bất cứ lúc nào, trong bất cứ hoàn cảnh nào, và nơi bầu trời thiên ân của Ngài, con cầu xin đặc ân cố cựu của Ngài.

Quả thật, Ngài là Đấng Đại lượng và là Đấng Vua Vương quốc vĩnh cửu.

Đức Baha’u’llah

¶3.


Lạy Thượng Đế của con, tất cả những lời ca tụng xin dâng lên Ngài là Đấng Nguyên thủy mọi vinh quang và uy đức, sự vĩ đại và danh dự, quyền tối thượng và ngự trị, sự thăng tiến và phúc ân, sự kính sợ và quyền năng. Ngài dắt dẫn tới đại dương không bờ của Ngài bất cứ kẻ nào Ngài muốn; và với kẻ làm vui lòng Ngài, Ngài trao cho vinh dự nhận biết Thánh Danh tối cổ của Ngài. Ở khắp các cõi trời và trái đất, không ai có thể thoát ra khỏi hành động do ý chí tối thượng của Ngài. Từ muôn đời, Ngài quản trị hoàn toàn sự tạo hóa và quyền năng của Ngài còn tiếp tục mãi mãi không ngừng ngự trị tất cả các tạo vật.

Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, Đấng Toàn năng, Đấng Vinh hiển, Đấng Tối Quyền thế, Đấng Vô tận Đại giác.

Lạy Thượng Đế, xin Ngài soi sáng khuôn mặt các tôi tớ Ngài để họ có thể chiêm ngưỡng Ngài; xin thanh lọc trái tim họ để họ hướng về những ơn phước thiêng liêng của Ngài và nhận biết Đấng Biểu hiện chính Ngài, là Hừng đông Bản thể Ngài.

Quả thật, Ngài là Đấng Thượng Đế của tất cả các thế giới. Ngoài Ngài, không có Thượng Đế nào khác, Đấng Vô song, Đấng Toàn thắng.  • Đức Baha’u’llah –

¶4.


Tất cả những lời ca ngợi xin dâng lên Ngài, lạy Ngài là Đấng Thượng Đế của con. Con không biết cách hát lên lời chúc tụng Ngài, không biết cách mô tả Vinh quang Ngài, không biết cách gọi Danh Ngài. Nếu con gọi Ngài bằng Danh là Đấng Toàn hữu, con bắt buộc phải nhận biết rằng Đấng trực tiếp nắm trong tay vận mệnh của mọi vật thọ tạo chỉ là một chư hầu tùy thuộc vào Ngài, và chỉ là một tạo vật do một Lời phán ra từ miệng Ngài. Nếu con tuyên xưng Ngài bằng Danh là Đấng Thống ngự, thì con thấy ngay rằng Đấng ấy chỉ là Người nguyện cầu phủ phục trên cát bụi, khiếp đảm trước uy lực quyền năng và sự ngự trị đáng kính sợ của Ngài. Và nếu con toan mô tả Ngài bằng cách tôn vinh tính đơn nhất của Bản thể Ngài, con liền thấy ngay rằng đó là một khái niệm dệt nên bởi trí tưởng tượng của con, và thấy rằng Ngài vốn vô cùng cao cả vượt lên trên mọi sự tưởng tượng vô bổ mà lòng người đời đã hình dung.

Vinh quang uy lực của Ngài làm chứng cho con! Ai tự nhận là đã biết Ngài, thì lời tự nhận đó làm chứng cho sự dốt nát của người đó; ai tin rằng chính họ đã vươn tới Ngài, thì tất cả những nguyên tử trên trái đất sẽ chứng nhận sự bất lực của kẻ ấy và công bố sự thất bại của hắn. Dù vậy, bởi lượng bác ái của Ngài, vượt khỏi các vương quốc ở trên trời và ở dưới đất, xin chứng nhận lời chúc tụng và tôn vinh mà tôi tớ Ngài dâng lên Bản thể cao cả của Ngài, dạy họ ca ngợi vinh quang của Ngài, để cho những ngọn cờ hướng dẫn có thể tung bay trong các thành thị của Ngài, và những biểu hiện bác ái của Ngài có thể mở rộng khắp các nước, để cho mỗi người và mọi người đạt tới điều mà Ngài đã an bài cho họ theo chỉ dụ của Ngài, và điều Ngài đã ấn định cho họ theo ý chí và mục đích không dời đổi của Ngài.

Vì vậy, trong khi thú nhận sự bất lực của con và sự bất lực của tôi tớ Ngài, bởi sự rực rỡ nơi ánh sáng mỹ lệ của Ngài, con khẩn cầu Ngài đừng khước từ việc để cho chúng sinh đạt tới bến bờ đại dương thiêng liêng nhất của Ngài. Lạy Thượng Đế của con, bởi sự ngọt ngào thiêng liêng trong những điệu nhạc du dương của Ngài, con cầu xin Ngài dắt dẫn họ đến ngôi vinh quang của Ngài và đến nơi ở thánh thiện vĩnh cửu của Ngài. Quả thật, Ngài là Đấng Hùng mạnh Nhất, Đấng Cai quản Tối cao, Đấng Khát khao Đời đời.

Lạy Thượng Đế của con, xin cho kẻ tôi tớ đã hướng mặt về Ngài, đã nhìn chăm chú vào Ngài, đã bấu víu vào sợi dây bác ái và ân phúc của Ngài, được giúp đỡ để chia phần trong các dòng sinh thủy thuộc lượng từ ái và khoan dung của Ngài. Xin Ngài giúp họ vươn tới những tầm cao mà họ ước ao, và đừng khước từ họ những gì Ngài sở hữu. Quả thật, Ngài là Đấng Hằng Tha thứ, Đấng Đại Từ bi.Đức Baha’u’llah

¶5.


Lạy Thượng Đế! Vinh quang thay Ngài đã ban cho nhân loại Biểu hiện tình yêu. Lạy Ngài là Sự sống và Ánh sáng của chúng con, xin hướng dẫn các tôi tớ của Ngài trên đường Ngài và giúp chúng con trở nên giàu có trong ơn Ngài và dứt bỏ những gì không thuộc về Ngài. Lạy Thượng Đế, xin dạy chúng con sự Duy nhất của Ngài và khiến chúng con nhận biết sự Thống nhất của Ngài để chúng con không nhìn thấy ai ngoài Ngài. Ngài là Đấng Từ bi, Đấng Ban ân phúc. Lạy Thượng Đế, xin thắp ngọn lửa tình yêu của Ngài nơi tâm hồn những người yêu kính Ngài để ngọn lửa đó có thể thiêu hủy tất cả ý nghĩ về mọi sự ngoài Ngài. Lạy Thượng Đế, xin khải lộ cho chúng con sự hằng hữu cao cả của Ngài - rằng Ngài đã từng và sẽ còn tồn tại mãi mãi và không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài. Quả thật, chúng con chỉ tìm thấy nguồn an ủi và sức mạnh nơi Ngài.

Đức Baha’u’llah

CHỮA BỆNH
¶1.

Lạy Thượng Đế của con, Danh Ngài là sự chữa bệnh cho con, sự tưởng nhớ tới Ngài là liều thuốc của con. Tiến đến gần Ngài là hy vọng của con, tình yêu Ngài là bạn đường của con. Lòng từ bi của Ngài là sự chữa bệnh cho con, là nơi nương tựa của con trong thế giới này và thế giới sắp đến.

Quả thật, Ngài là Đấng Đại từ Đại bi, Đấng Toàn tri, Đấng Toàn giác.Đức Baha'u'llah

¶2.


Lạy Thượng Đế, Thượng Đế của con! Con khẩn cầu Ngài, xin lấy đại dương chữa bệnh của Ngài, xin lấy ánh sáng huy hoàng từ Mặt trời thiên ân Ngài, xin lấy Danh mà Ngài đã chinh phục các tôi tớ Ngài, xin lấy uy lực thuyết phục nơi Thánh ngôn cao cả của Ngài, xin lấy lòng từ ái Ngài đã có từ trước khi tạo thiên lập địa, thanh lọc con bằng nguồn nước ân đức của Ngài cho sạch hết mọi sầu não và bệnh tật, mọi ươn hèn và bạc nhược.

Lạy Thượng Đế của con, Ngài thấy rõ tôi con Ngài đang cầu xin nơi ngưỡng cửa từ ái của Ngài, là kẻ bấu víu vào lượng khoan hồng của Ngài, đặt hy vọng nơi Ngài. Con khẩn cầu Ngài đừng từ chối điều con nài xin nơi Đại dương ân phúc và nơi Mặt trời từ ái hiền dịu của Ngài.

Ngài có quyền năng làm điều Ngài muốn. Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, Đấng luôn luôn tha thứ, Đấng Đại lượng.

Đức Baha'u'llah

¶3.


Vinh quang thuộc về Ngài, lạy Ngài là Đấng Thượng Đế của con! Con cầu xin Tối Đại Danh mà Ngài đã làm sinh động các tôi tớ Ngài và tạo dựng các thành phố, con cầu xin các Tôn hiệu ưu việt và các Đặc tính tối cao của Ngài, giúp con dân Ngài hướng về vô số ân huệ của Ngài và quay về Thánh điện Minh triết của Ngài. Xin chữa lành những căn bệnh, từ mọi phía, đã tấn công các linh hồn và ngăn trở họ hướng tầm mắt về cõi Thiên đàng dưới bóng Thánh Danh phò trợ của Ngài, mà theo phán lệnh Ngài, Danh ấy là Vua các Danh đối với tất cả cư dân cõi trời và cõi đất. Ngài có quyền năng làm điều Ngài muốn. Quyền lực của tất cả các Danh nằm trong tay Ngài. Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, Đấng Toàn năng, Đấng Toàn trí.

Lạy Thượng Đế của con, con chỉ là sinh vật nghèo nàn và sống nhờ vào sản nghiệp của Ngài. Con rất đớn đau và bám chặt vào dây chữa bệnh của Ngài. Xin cứu con khỏi mọi căn bệnh đang vây phủ con, xin thanh lọc con hoàn toàn bằng nước ân phúc và bác ái của Ngài, xin mặc lại cho con y phục sức khoẻ do sự tha thứ và lượng khoan dung của Ngài. Xin gắn chặt vào Ngài cái nhìn của con và xin giải thoát con khỏi mọi ràng buộc với ai khác ngoài Ngài. Xin giúp con hành động theo ý Ngài và hoàn tất điều Ngài muốn.

Quả thật, Ngài là Đấng Thượng Đế đời này và đời sau. Ngài thật sự là Đấng luôn luôn tha thứ, Đấng Đại Từ bi.

Đức Baha'u'llah

¶4.


Vinh quang thuộc về Ngài, lạy Ngài là Đấng Thượng Đế của con. Với Danh mà Đấng Mỹ lệ đã đặt trên ngai Chánh Đạo của Ngài và với Danh mà Ngài thay đổi vạn vật và tập hợp vạn vật, con khẩn cầu Ngài ghi nhận công và tội của vạn vật, ban thưởng cho vạn vật, bảo tồn và nâng đỡ vạn vật, xin phò trợ kẻ nữ tỳ này đã đến nương náu nơi trú ẩn của Ngài, tìm sự che chở của Đấng làm nơi mà Ngài Biểu hiện, đã đặt trọn hy vọng và trọn niềm tin nơi Ngài.

Lạy Thượng Đế của con, người này đang đau và đã đến với bóng Cây chữa bệnh của Ngài; bị sầu khổ, người đã trốn về Thành phố phò trợ của Ngài; bị sự xấu xa dằn vặt, người đã tìm đến dòng suối ân điển của Ngài; bị dày vò dữ dội, người đã hối hả tìm đến Giếng nước yên tỉnh của Ngài; bị tội lỗi đè nặng, người đã hướng mặt về Triều đường tha thứ của Ngài.

Lạy Thượng Đế và là Đấng Kính yêu của con, với quyền tối thượng và lòng từ ái hiền dịu của Ngài, xin mặc lại cho người chiếc áo hương thơm và chữa bệnh của Ngài, và giải khát người bằng chiếc chén bác ái và ân phúc của Ngài. Ngoài ra, xin Ngài cũng che chở người khỏi mọi tai họa và sầu khổ, mọi nhọc nhằn và bệnh tật và mọi điều đáng ghét trước mắt Ngài.

Quả thật, Ngài cao cả vô cùng, ở trên tất cả, ngoại trừ chính Ngài. Ngài là Đấng chữa bệnh thật sự, Đấng đầy đủ cho tất cả, Đấng Bảo tồn, Đấng Đời đời Khoan dung, Đấng Đại Từ bi.Đức Baha’u’llah

CHỮA BỆNH (Bài kinh dài)
Ngài là Đấng Chữa bệnh, Đấng Chu cấp, Đấng Cứu giúp, Đấng Hằng Tha thứ, Đấng Đại Khoan dung.
Con kêu cầu Ngài, lạy Đấng Cao cả,

Lạy Đấng Thành tín, lạy Đấng Vinh quang!

Ngài là sự Đầy đủ, Ngài là sự Chữa bệnh,

Ngài là sự Hằng hữu, lạy Ngài là Đấng Hằng hữu!


Con kêu cầu Ngài, lạy Đấng Tối thượng,

Lạy Đấng Nâng đỡ, lạy Đấng Phán xét!

Ngài là sự Đầy đủ, Ngài là sự Chữa bệnh,

Ngài là sự Hằng hữu, lạy Ngài là Đấng Hằng hữu!


Con kêu cầu Ngài, lạy Đấng Vô song,

Lạy Đấng Vĩnh hằng, lạy Đấng Đơn nhất!

Ngài là sự Đầy đủ, Ngài là sự Chữa bệnh,

Ngài là sự Hằng hữu, lạy Ngài là Đấng Hằng hữu!


Con kêu cầu Ngài, lạy Đấng Chí tôn,

Lạy Đấng Chí thánh, lạy Đấng Cứu giúp!

Ngài là sự Đầy đủ, Ngài là sự Chữa bệnh,

Ngài là sự Hằng hữu, lạy Ngài là Đấng Hằng hữu!


Con kêu cầu Ngài, lạy Đấng Toàn tri,

Lạy Đấng Đại trí, lạy Đấng Đại hùng!

Ngài là sự Đầy đủ, Ngài là sự Chữa bệnh,

Ngài là sự Hằng hữu, lạy Ngài là Đấng Hằng hữu!


Con kêu cầu Ngài, lạy Đấng Bác ái,

Lạy Đấng Uy nghi, lạy Đấng An bài!

Ngài là sự Đầy đủ, Ngài là sự Chữa bệnh,

Ngài là sự Hằng hữu, lạy Ngài là Đấng Hằng hữu!


Con kêu cầu Ngài, lạy Đấng Kính yêu,

Lạy Đấng Thân thiết, lạy Đấng Phúc lạc!

Ngài là sự Đầy đủ, Ngài là sự Chữa bệnh,

Ngài là sự Hằng hữu, lạy Ngài là Đấng Hằng hữu!


Con kêu cầu Ngài, lạy Đấng Hùng mạnh Nhất,

Lạy Đấng Nuôi dưỡng, lạy Đấng Toàn năng!

Ngài là sự Đầy đủ, Ngài là sự Chữa bệnh,

Ngài là sự Hằng hữu, lạy Ngài là Đấng Hằng hữu!


Con kêu cầu Ngài, lạy Đấng Trị vì,

Lạy Đấng Tự tồn, lạy Đấng Toàn tri!

Ngài là sự Đầy đủ, Ngài là sự Chữa bệnh,

Ngài là sự Hằng hữu, lạy Ngài là Đấng Hằng hữu!


Con kêu cầu Ngài, lạy Đấng Thánh linh,

Lạy Đấng Linh quang, lạy Đấng Hiển hiện Nhất!

Ngài là sự Đầy đủ, Ngài là sự Chữa bệnh,

Ngài là sự Hằng hữu, lạy Ngài là Đấng Hằng hữu!


Con kêu cầu Ngài, lạy Ngài là Đấng mà mọi người tìm đến, lạy Ngài là Đấng Hiển hiện đối với mọi người, lạy Ngài là Đấng Huyền nhiệm đối với mọi người!

Ngài là sự Đầy đủ, Ngài là sự Chữa bệnh,

Ngài là sự Hằng hữu, lạy Ngài là Đấng Hằng hữu!
Con kêu cầu Ngài, lạy Đấng Ẩn mình,

Lạy Đấng Toàn thắng, lạy Đấng Ban cho!

Ngài là sự Đầy đủ, Ngài là sự Chữa bệnh,

Ngài là sự Hằng hữu, lạy Ngài là Đấng Hằng hữu!


Con kêu cầu Ngài, lạy Đấng Toàn năng,

Lạy Đấng Cứu giúp, lạy Đấng Che giấu!

Ngài là sự Đầy đủ, Ngài là sự Chữa bệnh,

Ngài là sự Hằng hữu, lạy Ngài là Đấng Hằng hữu!


Con kêu cầu Ngài, lạy Đấng Tạo dựng,

Lạy Đấng Thỏa lời cầu xin, lạy Đấng Bứng rễ!

Ngài là sự Đầy đủ, Ngài là sự Chữa bệnh,

Ngài là sự Hằng hữu, lạy Ngài là Đấng Hằng hữu!


Con kêu cầu Ngài, lạy Đấng Đứng lên,

Lạy Đấng Quy tụ, lạy Đấng Cao cả!

Ngài là sự Đầy đủ, Ngài là sự Chữa bệnh,

Ngài là sự Hằng hữu, lạy Ngài là Đấng Hằng hữu!


Con kêu cầu Ngài, lạy Đấng Hoàn thiện,

Lạy Đấng Vô ngại, lạy Đấng Đại lượng!

Ngài là sự Đầy đủ, Ngài là sự Chữa bệnh,

Ngài là sự Hằng hữu, lạy Ngài là Đấng Hằng hữu!


Con kêu cầu Ngài, lạy Đấng Ban phúc,

Lạy Đấng Nắm giữ, lạy Đấng Tạo nên!

Ngài là sự Đầy đủ, Ngài là sự Chữa bệnh,

Ngài là sự Hằng hữu, lạy Ngài là Đấng Hằng hữu!


Con kêu cầu Ngài, lạy Đấng Cao cả Nhất,

Lạy Đấng Mỹ lệ, lạy Đấng Mỹ lệ!

Ngài là sự Đầy đủ, Ngài là sự Chữa bệnh,

Ngài là sự Hằng hữu, lạy Ngài là Đấng Hằng hữu!


Con kêu cầu Ngài, lạy Đấng Công bình,

Lạy Đấng Từ huệ, lạy Đấng Đại lượng!

Ngài là sự Đầy đủ, Ngài là sự Chữa bệnh,

Ngài là sự Hằng hữu, lạy Ngài là Đấng Hằng hữu!


Con kêu cầu Ngài, lạy Đấng Lôi cuốn mạnh mẽ,

Lạy Đấng Thường hằng, lạy Đấng Đại Trí huệ!

Ngài là sự Đầy đủ, Ngài là sự Chữa bệnh,

Ngài là sự Hằng hữu, lạy Ngài là Đấng Hằng hữu!


Con kêu cầu Ngài, lạy Đấng Huy hoàng, lạy Đấng Cố cựu của các Thời đại, lạy Đấng Trọng đại!

Ngài là sự Đầy đủ, Ngài là sự Chữa bệnh,

Ngài là sự Hằng hữu, lạy Ngài là Đấng Hằng hữu!
Con kêu cầu Ngài, lạy Đấng Phò trợ hoàn hảo,

Lạy Đấng Vua của Niềm vui, lạy Đấng Khát khao!

Ngài là sự Đầy đủ, Ngài là sự Chữa bệnh,

Ngài là sự Hằng hữu, lạy Ngài là Đấng Hằng hữu!

Con kêu cầu Ngài, lạy Ngài là Đấng Từ bi với mọi người, lạy Ngài là Đấng Yêu thương tất cả, lạy Đấng Đại Ân phúc!

Ngài là sự Đầy đủ, Ngài là sự Chữa bệnh,

Ngài là sự Hằng hữu, lạy Ngài là Đấng Hằng hữu!
Con kêu cầu Ngài, lạy Đấng Nương tựa của mọi người, lạy Đấng Bảo bọc tất cả, lạy Đấng Bảo tồn Hoàn hảo!

Ngài là sự Đầy đủ, Ngài là sự Chữa bệnh,

Ngài là sự Hằng hữu, lạy Ngài là Đấng Hằng hữu!
Con kêu cầu Ngài, lạy Đấng Cứu vớt mọi người, Lạy Ngài là Đấng mà mọi người cầu xin, lạy Đấng Làm sinh động!

Ngài là sự Đầy đủ, Ngài là sự Chữa bệnh,

Ngài là sự Hằng hữu, lạy Ngài là Đấng Hằng hữu!
Con kêu cầu Ngài, lạy Đấng Biểu lộ,

Lạy Đấng Tàn phá, lạy Đấng Bác ái Nhất!

Ngài là sự Đầy đủ, Ngài là sự Chữa bệnh,

Ngài là sự Hằng hữu, lạy Ngài là Đấng Hằng hữu!


Con kêu cầu Ngài, lạy Ngài là Đấng Linh hồn con, Lạy Ngài là Đấng Kính yêu của con, lạy Ngài là Đấng Đức tin của con!

Ngài là sự Đầy đủ, Ngài là sự Chữa bệnh,

Ngài là sự Hằng hữu, lạy Ngài là Đấng Hằng hữu!
Con kêu cầu Ngài, lạy Đấng Giải mọi cơn khát,

Lạy Đấng Vua Thiên thượng, lạy Đấng Đại Trân bảo!

Ngài là sự Đầy đủ, Ngài là sự Chữa bệnh,

Ngài là sự Hằng hữu, lạy Ngài là Đấng Hằng hữu!


Con kêu cầu Ngài, lạy Đấng Đại Hoài niệm,

Lạy Danh Chí tôn, lạy Ngài là Đường xưa Nhất!

Ngài là sự Đầy đủ, Ngài là sự Chữa bệnh,

Ngài là sự Hằng hữu, lạy Ngài là Đấng Hằng hữu!


Con kêu cầu Ngài, lạy Đấng Đáng Tán dương nhất,

Lạy Đấng Tối thánh, lạy Đấng Siêu thoát!

Ngài là sự Đầy đủ, Ngài là sự Chữa bệnh,

Ngài là sự Hằng hữu, lạy Ngài là Đấng Hằng hữu!


Con kêu cầu Ngài, lạy Đấng Mở trói,

Lạy Đấng Khuyến giáo, lạy Đấng Giải thoát!

Ngài là sự Đầy đủ, Ngài là sự Chữa bệnh,

Ngài là sự Hằng hữu, lạy Ngài là Đấng Hằng hữu!


Con kêu cầu Ngài, lạy Đấng Bạn hữu,

Lạy Đấng Lương y, lạy Đấng Quyến rũ!

Ngài là sự Đầy đủ, Ngài là sự Chữa bệnh,

Ngài là sự Hằng hữu, lạy Ngài là Đấng Hằng hữu!


Con kêu cầu Ngài, lạy Đấng Vinh quang,

Lạy Đấng Mỹ lệ, lạy Đấng Đại lượng!

Ngài là sự Đầy đủ, Ngài là sự Chữa bệnh,

Ngài là sự Hằng hữu, lạy Ngài là Đấng Hằng hữu!


Con kêu cầu Ngài, lạy Đấng Đáng tin cậy Nhất, Lạy Đấng Yêu thương Tối hảo, lạy Đấng Vua buổi Hừng đông!

Ngài là sự Đầy đủ, Ngài là sự Chữa bệnh,

Ngài là sự Hằng hữu, lạy Ngài là Đấng Hằng hữu!
Con kêu cầu Ngài, lạy Đấng Thắp sáng, lạy Đấng Làm rực sáng, lạy Đấng Đem đến Niềm vui!

Ngài là sự Đầy đủ, Ngài là sự Chữa bệnh,

Ngài là sự Hằng hữu, lạy Ngài là Đấng Hằng hữu!
Con kêu cầu Ngài, lạy Ngài là Đấng Vua Đại lượng, lạy Đấng Yêu thương Nhất, lạy Đấng Khoan dung Nhất!

Ngài là sự Đầy đủ, Ngài là sự Chữa bệnh,

Ngài là sự Hằng hữu, lạy Ngài là Đấng Hằng hữu!
Con kêu cầu Ngài, lạy Đấng Kiên định, lạy Đấng Hiếu sinh, lạy Đấng Cội nguồn của mọi Sinh vật!

Ngài là sự Đầy đủ, Ngài là sự Chữa bệnh,

Ngài là sự Hằng hữu, lạy Ngài là Đấng Hằng hữu!
Con kêu cầu Ngài, lạy Ngài là Đấng Thấu suốt mọi sự, lạy Đấng Thượng Đế Thấy khắp, lạy Đấng Vua Phát ngôn!

Ngài là sự Đầy đủ, Ngài là sự Chữa bệnh,

Ngài là sự Hằng hữu, lạy Ngài là Đấng Hằng hữu!
Con kêu cầu Ngài, lạy Đấng Hiển hiện nhưng Huyền bí, lạy Đấng Khó thấy nhưng Lừng danh, lạy Đấng Chăm nom mà mọi người tìm kiếm!

Ngài là sự Đầy đủ, Ngài là sự Chữa bệnh,

Ngài là sự Hằng hữu, lạy Ngài là Đấng Hằng hữu!
Con kêu cầu Ngài, lạy Ngài là Đấng Tàn sát những Người Yêu thương, lạy Thượng Đế Khoan dung đối với những kẻ ác!
Lạy Đấng Ban cho Đầy đủ, con kêu cầu Ngài, lạy Đấng Ban cho Đầy đủ!
Lạy Đấng Chữa bệnh, con kêu cầu Ngài, lạy Đấng Chữa bệnh!
Lạy Đấng Tạo nên sự Hằng hữu, con kêu cầu Ngài, lạy Đấng Tạo nên sự Hằng hữu!
Ngài là sự Thường hằng, lạy Ngài là Đấng Hằng hữu.
Ngài cao cả thay, lạy Thượng Đế của con! Con khẩn cầu Ngài, bởi lượng khoan dung của Ngài mà các cửa thiên phúc và thiên ân đều rộng mở, mà Ngôi đền Thánh thiện của Ngài được thiết lập trên ngai vĩnh cửu; và bởi lượng bác ái của Ngài mà Ngài mời gọi tất cả tạo vật vào bàn tiệc từ huệ và ân sủng của Ngài; bởi đức sủng ái của Ngài mà Ngài đáp ứng, trong chính Bản thể Ngài bằng Thánh ngôn Ngài “chấp thuận!” lời cầu xin của tất cả những ai ở cõi trời và cõi đất, vào giờ mà quyền tối thượng của Ngài, và sự hùng vĩ của Ngài khải lộ, lúc bình minh mà uy lực ngự trị của Ngài biểu hiện. Và bởi các Danh đẹp nhất ấy, bởi những Đặc tính tôn quý và cao cả nhất ấy, bởi Đấng Hoài vọng Cao quý Nhất, bởi Đấng Mỹ lệ tinh khiết và không tì vết, bởi Đấng Ánh sáng của Ngài đầy huyền nhiệm ở trong thánh điện nhiệm mầu nhất, và bởi Danh Ngài được phủ bằng chiếc áo tai ương mỗi buổi sáng chiều, con cũng cầu xin Ngài che chở người mang Kinh bản ân phúc này, người đọc kinh này, người gặp được kinh này và người đi quanh ngôi nhà trong đó có kinh này. Cũng bằng kinh này, xin Ngài chữa lành mọi người đau yếu, bệnh tật, nghèo nàn, giúp họ thoát khỏi mọi tai ương, phiền não khủng khiếp và bằng kinh này xin Ngài dìu dắt ai tùy thích vào những con đường hướng dẫn của Ngài, vào những lối ngỏ tha thứ và khoan dung của Ngài.
Quả thật, Ngài là Đấng Hùng mạnh, Đấng Đầy đủ Nhất, Đấng Chữa bệnh, Đấng Phù trợ, Đấng Ban cho, Đấng Phúc hậu, Đấng Độ lượng, Đấng Đại Từ bi.


: doc
doc -> Qctđhn 01: 2014/btnmt quy chuẩn kỹ thuật về khí thải công nghiệP ĐỐi với bụi và CÁc chất vô CƠ trêN ĐỊa bàn thủ ĐÔ HÀ NỘI
doc -> 1. MỞ ĐẦu tính cấp thiết của đề tài
doc -> I. Quản lý sâu bệnh ở khu vực dự án Ô Môn – Xà No 4 II. Quản lý thuốc bảo vệ thực vật 12 Chủ sở hữu có trách nhiệm liên hệ với một đại diện phê duyệt của tỉnh để truyền đạt các hướng dẫn và yêu cầu xử lý
doc -> Tr­êng thcs nguyÔn §øc C¶nh Gi¸o ¸n §¹i Sè 7 Ch­¬ngI sè h÷u tØ. sè thùc
doc -> Ban chỉ ĐẠo công nghệ thông tin của cơ quan đẢng giáo trình thiết kế, XÂy dựng và quản trị CƠ SỞ DỮ liệu hà NỘI, 2004
doc -> THỦ TƯỚng chính phủ
doc -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
doc -> TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8108 : 2009 iso 11285 : 2004
doc -> Sè: 90/2003/Q§-ub
doc -> Chương 1 Các khái niệm căn bản về mạng và giao thức mạng Mạng máy tính


1   2   3   4   5   6   7   8


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương