BÁo cáo công khai đIỀu kiệN ĐẢm bảo chất lưỢng đÀo tạo tiến sĩ Tên chuyên ngành, mã số, quyết định giao chuyên ngành đào tạo


Hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế liên quan đến chuyên ngành đào tạotải về 470.98 Kb.
trang2/4
Chuyển đổi dữ liệu17.07.2016
Kích470.98 Kb.
1   2   3   4

4.4. Hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế liên quan đến chuyên ngành đào tạo

Bảng 4. Đề tài khoa học, chuyển giao công nghệ, công trình công bố, hợp tác quốc tế thuộc chuyên ngành đào tạo

Nội dung

2008

2009

2010

2011

2012

1. Số đề tài khoa học cấp Nhà nước do CSĐT chủ trì
1

12. Số đề tài khoa học cấp Bộ/tỉnh do CSĐT chủ trì

1

10

9

5

15

3. Tổng số công trình công bố trong năm:

Trong đó: 3.1. Ở trong nước

3.2. Ở nước ngoài


5

14

19

7

3


10

2


4. Số hội thảo, hội nghị khoa học quốc tế liên quan đến chuyên ngành đã tổ chức

-

-

-

-

-

5. Số dự án, chương trình hợp tác đào tạo chuyên ngành tiến sĩ với các đối tác nước ngoài

-

-

-

-

-

6. Số giảng viên cơ hữu thuộc chuyên ngành đào tạo tham gia đào tạo tiến sĩ với CSĐT nước ngoài

-

-

-

-

-

7. Số giảng viên của CSĐT nước ngoài tham gia đào tạo chuyên ngành tiến sĩ

-

-

-

-

-

Các minh chứng cho bảng 4

Nội dung 1, 2: Chỉ ghi vào cột năm bắt đầu thực hiện số đề tài khoa học khi có cán bộ khoa học thuộc chuyên ngành đào tạo tham gia thực hiện, kèm theo bảng danh mục sau:

TT

Tên, mã số đề tài, công trình chuyên giao công nghệ

Cấp chủ quản

(NN, Bộ/tỉnh)

Người chủ trì

Người tham gia

Thời gian

thực hiện

(năm bắt đầu)

Năm nghiệm thu

Tổng kinh phí

1

Đề tài cấp Nhà nước (Nghị định thư) Nghiên cứu sản xuất keo dán gỗ theo quy trình công nghệ Nhật Bản


Cấp nhà nước

Đặng Kim Vui
2009

2011

1690

2

BẢO TỒN VÀ KHAI THÁC NGUỒN GEN – Khai thác và phát triển một số loài cây địa phương dùng làm men rượu phục vụ chế biến rượu đặc sản


Cấp nhà nước

Đặng Kim Vui
2010

2012

1950

3

Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất và sử dụng phân hữu cơ sinh học NTT

Đề tài cấp bộ

Đặng Kim Vui


2011

2012

60

4

Nghiên cứu xây dựng quản lý rừng cộng đồng khu vực vùng đệm các khu bảo tồn thuộc tỉnh Bắc Kạn B2009 –TN03-11

Đề tài cấp bộ

Lê Sỹ Trung2009

2010

50

5

Điều tra đánh giá mô hình và các biện pháp kĩ thuật nông lâm kết hợp tại các tỉnh miền núi phía bắc

Đề tài cấp bộ

Lê Sỹ Trung
2008

2009
6

Đánh giá hiệu quả chuyển giao khoa học kĩ thuật của các mô hình khuyến lâm tại Việt Nam

Đề tài cấp bộ

Lê Sỹ Trung2010

2011
7

ĐH2012-TN03-09: Nghiên cứu, thử nghiệm một số biện pháp kỹ thuật phục hồi sinh cảnh rừng tại khu Khu bảo tồn loài và sinh cảnh vượn Cao Vít, Trùng Khánh, Cao Bằng

Cấp đại học

Trần Quốc Hưng
2012

2013

26

8

Nghiên cứu khả năng hấp thụ Cácbon ở các trạng thái rừng làm cơ sở cho việc chi trả dịch vụ môi trường tại khu vực Hồ Núi Cốc - Tỉnh Thái Nguyên

B2009 –TN03-30Đề tài cấp bộ

Trần Quốc Hưng2009

2010

50

9

Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên trong một số kiểu thảm thực vật và đề xuất biện pháp kỹ thuật nhằm phục hồi rừng ở một số tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam, B2012 - TN02 - 01

Đề tài cấp bộ

Trần Quốc Hưng

2012

2013

50

10

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng của một số loài Tre phổ biến tại Thái Nguyên làm cơ sở lựa chọn loài Tre phù hợp cho trồng rừng nguyên liệu B2009 –TN03-16

Đề tài cấp bộ

Vũ Thị Quế Anh2009

2010

50

11

Nghiên cứu đặc tính sinh học, sinh thỏi và khảo nghiệm một số biện pháp sinh học phòng trừ sâu hại chính ăn lá muồng đen tại rừng trồng Lâm trường Chợ Mới – Huyện Chợ Mới- Tỉnh Bắc Kạn

B2009 –TN03-04Đề tài cấp bộ

Đặng Kim Tuyến2009

2010

50,012

Đánh giá khả năng sinh trưởng và tính thích ứng của Keo tai tượng Acasia mangium và Keo lai từ các nguồn khác nhau tại Khu Thực nghiệm Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. B2009 –TN03-18

Đề tài cấp bộ

Trần Thị Thu Hà2009

2010

60

13

Nghiên cứu năng suất lượng rơi và khả năng hoàn trả chất dinh dưỡng cho đất của rừng thứ sinh phục hồi tự nhiên tại Trạm Đa dạng sinh học Mê Linh, Vĩnh Phúc. B2009 –TN03-19

Đề tài cấp bộ

Đỗ Hoàng Chung2009

2010

50

14

ĐH2012-TN03-10: Đánh giá tích lũy các bon ở các loại rừng tự nhiên tại một số khu bảo tồn thiên nhiên và Vườn quốc gia tại Thái Nguyên và Bắc Kạn làm cơ sở cho việc tham gia tiến trình REDD ở Việt Nam

Cấp đại học

Đỗ Hoàng Chung
2012

2013
15

Nghiên cứu sinh khối và khả năng tích luỹ CO2 ở cây gỗ của trạng thái rừng IIB sau khai thác kiệt tại tỉnh Thái Nguyên

B2009 –TN03-23Đề tài cấp bộ

Nguyễn Thanh Tiến2009

2010

50

16

Nghiên cứu tính đa dạng thực vật thân gỗ ở các trạng thái rừng thông qua cấu trúc tổ thành loài ở khu vực bảo tồn thiên nhiên Thần Sa – Phượng Hoàng - Thái Nguyên B2009 –TN03-24

Đề tài cấp bộ

Nguyễn Thị Thoa2009

2010

50

17

Kết hợp thông tin từ ảnh vệ tinh đa phổ, đa thời gian bằng phương pháp thống kê đa biến để nâng cao độ chính xác trong phân loại lớp phủ thực vật.

B2010-TN02-13Đề tài cấp bộ

Hà Văn Thuân2010

2011

50

18

Đánh giá kết quả ứng dụng tiến bộ kỹ thuật cho trồng rừng nguyên liệu công nghiệp ván dăm tại huyện Đồng Hỷ và Phú Bình tỉnh Thái Nguyên. B2010-TN02-17

Đề tài cấp bộ

Trần Công Quân2010

2011

50

19

Ứng dụng các phương pháp định lượng trong nghiên cứu tái sinh rừng tại huyện Định Hóa Tỉnh Thái Nguyên,

B2010-TN02-18Đề tài cấp bộ

Đặng Thị Thu Hà2010

2011

50

20

Nghiên cứu phân cấp rừng phòng hộ đầu nguồn trên địa bàn huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. B2010-TN 02-19

Đề tài cấp bộ

Nguyễn Thị Thu Hoàn2010

2011

50

21

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến sinh trưởng và năng suất quả Trám Trắng (Cana rium album) trồng sau ghép tại huyện Đồng Hỷ, Phú Lương tỉnh Thái Nguyên. B2010-TN02-20

Đề tài cấp bộ

Lương Thị Anh2010

2011

60

22

Nghiên cứu giải pháp cho phát triển các loài cây Lâm sản ngoài gỗ phục vụ nhu cầu sinh kế và thu nhập của người dân vùng đệm VQG Tam Đảo",

B2010-TN02-21Đề tài cấp bộ

Đỗ Hoàng Sơn2010

2011

50

23

ĐH2012-TN03-11: Nghiên cứu khả năng tích lũy Carbon ở rừng trồng Tếch thuần loài làm cơ sở cho việc chi trả dịch vụ môi trường rừng tại huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

Cấp đại học

Nguyễn Công Hoan
2012

2013

52

24

Nghiên cứu một số đặc điểm kết cấu và cấu trúc của lâm phần Tếch trồng 15 năm tuổi tại tinh Son La T2011 - 11

Cấp cơ sở

Nguyễn Công Hoan
2011

2012
25

ĐH2012-TN03-07: Nghiên cứu tính đa dạng thực vật thân gỗ tại khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Cấp đại học

Nguyễn Văn Mạn
2012

2013

46

26

ĐH2012-TN03-08: Điều tra và thử nghiệm một số biện pháp kỹ thuật phòng trừ loài bọ lá xanh tím bộ cánh cứng ăn lá keo tại Phú Lương - Thái Nguyên.

Cấp đại học

Đàm Văn Vinh
2012

2013

30

27

Điều tra đánh giá mức độ hại của loài bọ lá Xanh tím hại Keo tại rừng trồng Hạt kiểm lâm – Phổ Yên – Thái Nguyên

T2011 - 12Cấp cơ sở

Đàm Văn Vinh
2011

2012
28

Nghiên cứu đặc điểm tái sinh trên khu vực núi đá vôi tại khu bảo tồn loài và sinh cảnh Vượn đen Cao Vít huyên Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng, T2012 - 67

Cấp cơ sở

La Quang Độ
2012

2013
29

Nghiên cứu và đề xất một số loài thực vật làm thức ăn cho Vượn Cao Vít tại khu bảo tồn vượn đen Cao Vít huyện Trùng Khánh tỉnh Cao Bằng T2011 - 10

Cấp cơ sở

La Quang Độ
2011

2012
30

Nghiên cứu đặc điểm sinh thái loài cây Cổ yếm – Gynostemma pentaphyllum (Thumb.) Makino tại vườn Quốc gia Ba Bể tỉnh Bắc Kạn, làm cơ sở gây trồng, bảo tồn nguồn gen thực vật quý hiếm này.T2009-29

Cấp cơ sở

La Quang Độ
2009

2010
31

Nghiên cứu giải pháp phát triển các loài lâm sản ngoài gỗ và tài nguyên thiên nhiên phục vụ nhu cầu sinh kế của cộng đồng các dân tộc thiểu số tại vùng lõi khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hang tỉnh Tuyên quang T2010 - 43

Cấp cơ sở

La Quang Độ
2010

2011
32

Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế xã hội đến tài nguyên rừng khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn T2011 - 08

Cấp cơ sở

Lê Văn Phúc
2011

2012
33

Ứng dụng công nghệ thông tin địa lý thành lập bản đồ hiện trạng rừng tại xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên năm 2012 T2012 - 59

Cấp cơ sở

Nguyễn Đăng Cường

2012

2013
34

Sưu tập mẫu và xác định cấu tạo thô đại của một số loại gỗ thông dụng ở Việt Nam phục vụ công tác đào tạo tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

T2012 - 60Cấp cơ sở

Nguyễn Việt Hưng

2012

2013
35

Quy hoạch rừng trồng cây bản địa tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên T2012 - 61

Cấp cơ sở

Đặng Thị Thu Hà

2012

2013
36

Nghiên cứu giải pháp biến tính ổn định kích thước gỗ Bồ đề (Styrax Tonkinensis – Pierre) bằng Polyetylenglyco (PEG) T2012 - 62

Cấp cơ sở

Dương Văn Đoàn
2012

2013
37

Thử nghiệm hiệu lực của một số loại thuốc hóa học phòng trừ bệnh đốm nâu lá keo tại vườn ươm trường Đại Học nông lâm Thái Nguyên, T2012 - 64

Cấp cơ sở

Phạm Thị Diệu
2012

2013
38

Nghiên cứu và lựa chọn các loại cây lâm nghiệp làm cảnh quan trồng tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên T2012 - 66

Cấp cơ sở

Đặng Ngọc Hùng
2012

2013
39

Điều tra thực trạng và giá trị sử dụng nguồn cây dược liệu tại xã Đồng Thịnh – Huyện Định Hóa - Tỉnh Thái Nguyên T2012 - 65

Cấp cơ sở

Phạm Thu Hà
2012

2013
40

Nghiên cứu ảnh hưởng của chiều rộng thanh cơ sở đến tính chất cơ học của ván ghép khối làm mặt cầu thang từ gỗ Keo lai, T2012 - 68

Cấp cơ sở

Nguyễn Thị Tuyên
2012

2013
: gallery -> files
files -> TÊN ĐỀ TÀi luận văn thạc sĩ khnn chuyên ngành chăn nuôi từ NĂM 1996 2012
files -> Quy đỊnh việc phân cấp quản lý nhà NƯỚC ĐỐi với tài sảN nhà NƯỚc tại cơ quan hành chíNH, ĐƠn vị SỰ nghiệp công lậP
files -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học nông lâM Độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> BỘ TÀi chính số: 63/2007/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> Danh mục sách thư viện khoa lâm nghiệp cập nhật đến tháng 3/2015
files -> ĐẠi học thái nguyên báo cáo chuyên ngành đÀo tạO
files -> Mẫu số C41- hd đơn vị: Trường Đh nông Lâm tn
files -> TRƯỜng đẠi học nông lâm cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh Cấu trúc chung của một câu trong tiếng Anh
files -> Chương trình hội thảo thích ứng biếN ĐỔi khí HẬu dựa vào cộng đỒng và việc sử DỤng kiến thức bảN ĐỊA


1   2   3   4


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương