BẢng giá TÍnh lệ phí trưỚc bạ xe ô TÔtải về 4.17 Mb.
trang31/33
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích4.17 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33

DFM TD4.99T XE TẢI BEN loại cầu thép, 6 số, yuchai, 100kw, tải 4.99 Tấn SX 2011,2012

Cty TNHH ôtô Đông Phong

440

1965

TRƯƠNGGIANG

DFM TD4.98TB

XE TẢI BEN 4,98 Tấn SX năm 2010,2011

Cty TNHH ôtô Đông Phong

380

1966

TRƯƠNGGIANG

DFM TD8180

XE TẢI BEN 7,3 Tấn, sản xuất năm 2011

Cty TNHH ôtô Đông Phong

600

1967

TRƯƠNGGIANG

DFM TD8180

XE TẢI BEN 7,3 Tấn, sản xuất năm 2012

Cty TNHH ôtô Đông Phong

630

1968

TRƯƠNGGIANG

DFM TD8T4X2

XE TẢI BEN 7,8 Tấn, sản xuất năm 2012

Cty TNHH ôtô Đông Phong

580

1969

TRƯƠNGGIANG

DFM TD12TC6x4

XE TẢI BEN 12 Tấn, sản xuất năm 2012

Cty TNHH ôtô Đông Phong

725

1970

TRƯƠNGGIANG

DFM TL900A

XE TẢI BEN 900Kg

Cty TNHH ôtô Đông Phong

160

1971

TRƯƠNGGIANG

DFM EQ7TA - TMB

XE TẢI THÙNG 6,88 Tấn

Cty TNHH ôtô Đông Phong

298

1972

TRƯƠNGGIANG

DFM TD5T4X4

XE TẢI BEN 5 Tấn Máy 85KW, SX năm 2009

Cty TNHH ôtô Đông Phong

341

1973

TRƯƠNGGIANG

DFM EQ3.8T - KM

XE TẢI THÙNG 3,25 Tấn

Cty TNHH ôtô Đông Phong

257

1974

TRƯƠNGGIANG

DFM EQ8T - TMB

XE TẢI THÙNG 7,5 Tấn

Cty TNHH ôtô Đông Phong

436

1975

TRƯƠNGGIANG

DFM TD7TA4X4

XE TẢI BEN 6,5 Tấn

Cty TNHH ôtô Đông Phong

430

1976

TRƯƠNGGIANG

DFM TD7TB4X4

XE TẢI BEN 7 Tấn, 2 Cầu thép, 6 số, SX năm 2010

Cty TNHH ôtô Đông Phong

470

1977

TRƯƠNGGIANG

DFM TD0.97TA

XE TẢI BEN 1 Tấn SX năm 2010,2011

Cty TNHH ôtô Đông Phong

145

1978

TRƯƠNGGIANG

DFM TD6.5B

XE TẢI BEN 6,5 Tấn SX năm 2010,2011,2012

Cty TNHH ôtô Đông Phong

380

1979

TRƯƠNGGIANG

DFM TD6.9B XE TẢI BEN 6,9 Tấn SX năm 2010,2011 loại máy 96kw

Cty TNHH ôtô Đông Phong

355

1980

TRƯƠNGGIANG

DFM TD1.8TA

XE TẢI BEN 1,8 Tấn SX năm 2010,2011

Cty TNHH ôtô Đông Phong

225

1981

TRƯƠNGGIANG

DFM-TL900A

XE TẢI THÙNG 1 cầu, 900Kg, động cơ 38KW SX năm 2010,2011

Cty TNHH ôtô Đông Phong

150

1982

TRƯƠNGGIANG

DFM-TL900A/KM

XE TẢI THÙNG 1 cầu, 680Kg, động cơ 38KW SX năm 2010,2011

Cty TNHH ôtô Đông Phong

150

1983

TRƯƠNGGIANG

DFM-TD990KC4X2

XE TẢI BEN 990Kg, động cơ 54KW SX năm 2012

Cty TNHH ôtô Đông Phong

207

1984

TRƯƠNGGIANG

DFM-TT1.25TA; 1.25TA/KM

XE TẢI THÙNG 1,25 tấn, động cơ 38KW SX năm 2010,2011

Cty TNHH ôtô Đông Phong

155

1985

TRƯƠNGGIANG

DFM TD1.25B

XE TẢI BEN 1,25 tấn, sx năm 2010,2011

Cty TNHH ôtô Đông Phong

145

1986

TRƯƠNGGIANG

DFM TT1.5B

XE TẢI THÙNG, động cơ 46kw, 2,5 tấn , sx năm 2010

Cty TNHH ôtô Đông Phong

222

1987

TRƯƠNGGIANG

DFM-TT1.8TA; 1.8TA/KM

XE TẢI THÙNG 1,8; 1,6 tấn, động cơ 46KW SX năm 2010,2011

Cty TNHH ôtô Đông Phong

170

1988

TRƯƠNGGIANG

DFM - TT1.850B

XE TẢI THÙNG, 1,85 tấn, động cơ 38w, sx năm 2010,2011

Cty TNHH ôtô Đông Phong

200

1989

TRƯƠNGGIANG

DFM - TT1.850TB

XE TẢI THÙNG, 1,85 tấn, động cơ 38w, sx năm 2010,2011

Cty TNHH ôtô Đông Phong

155

1990

TRƯƠNGGIANG

DFM - TT1.850TB/KM

XE TẢI THÙNG, 1,65 tấn, động cơ 38w, sx năm 2010,2011

Cty TNHH ôtô Đông Phong

155

1991

TRƯƠNGGIANG

DFM -TT3.8B

XE TẢI THÙNG. 3,8 Tấn sx năm 2011

Cty TNHH ôtô Đông Phong

257

1992

TRƯƠNGGIANG

DFM EQ1.8T4X2

Xe tải thùng 1.8 tấn, động cơ 46kw, sx năm 2011

Cty TNHH ôtô Đông Phong

170

1993

TRƯƠNGGIANG

DFM EQ3.8T-KM

XE TẢI THÙNG 3,25 tấn, SX năm 2009

Cty TNHH ôtô Đông Phong

257

1994

TRƯƠNGGIANG

DFM EQ3.8T4X2

XE TẢI THÙNG 3,45 tấn, SX năm 2010, 2012

Cty TNHH ôtô Đông Phong

340

1995

TRƯƠNGGIANG

DFM EQ4.98TB/KM

XE TẢI THÙNG 6.8 tấn, SX năm 2013

Cty TNHH ôtô Đông Phong

380

1996

TRƯƠNGGIANG

DFM EQ4.98T-KM

XE TẢI THÙNG 4,98 tấn, 96w, SX năm 2010, 2011,2012

Cty TNHH ôtô Đông Phong

360

1997

TRƯƠNGGIANG

DFM EQ4.98T-KM6511

XE TẢI THÙNG 6.5 tấn, 96w, SX năm 2010, 2011,2012

Cty TNHH ôtô Đông Phong

360

1998

TRƯƠNGGIANG

DFM EQ7TA-TMB

XE TẢI THÙNG 1 cầu, 6,9 tấn, SX năm 2009

Cty TNHH ôtô Đông Phong

323

1999

TRƯƠNGGIANG

DFM EQ7TA-KM

XE TẢI THÙNG 6,9 tấn, 5 số, Cầu gang, SX năm 2010

Cty TNHH ôtô Đông Phong

338

2000

TRƯƠNGGIANG

DFM EQ7TA-KM

XE TẢI THÙNG 6,9 tấn, 5 số, Cầu thép, SX năm 2010

Cty TNHH ôtô Đông Phong

351

2001

TRƯƠNGGIANG

DFM EQ7TA-KM

XE TẢI THÙNG 6,9 tấn, 6 số, Cầu gang, SX năm 2010

Cty TNHH ôtô Đông Phong

348

2002

TRƯƠNGGIANG

DFM EQ7TA-KM

XE TẢI THÙNG 6,9 tấn, 6 số, Cầu thép, SX năm 2010

Cty TNHH ôtô Đông Phong

361

2003

TRƯƠNGGIANG

DFM EQ7TB-KM

XE TẢI THÙNG 7 tấn, 6 số, Cầu thép, SX năm 2011, 2012

Cty TNHH ôtô Đông Phong

412

2004

TRƯƠNGGIANG

DFM EQ7TC4X2-KM

XE TẢI THÙNG 6,9 tấn, 6 số, Cầu thép, SX năm 2012

Cty TNHH ôtô Đông Phong

470

2005

TRƯƠNGGIANG

DFM EQ7TC4X2-KM

XE TẢI THÙNG 6,9 tấn, SX năm 2012 Cabin mới

Cty TNHH ôtô Đông Phong

475

2006

TRƯƠNGGIANG

DFM EQ7T4x4/KM

XE TẢI THÙNG 2 cầu 3,14 tấn, SX năm 2012

Cty TNHH ôtô Đông Phong

430

2007

TRƯƠNGGIANG

DFM EQ7T4x4/KM

XE TẢI THÙNG 2 cầu 6,14 tấn, SX năm 2012

Cty TNHH ôtô Đông Phong

410

2008

TRƯƠNGGIANG

DFM EQ7140TA

XE TẢI THÙNG 7 tấn, 6 số, Cầu thép, SX năm 2010

Cty TNHH ôtô Đông Phong

425

2009

TRƯƠNGGIANG

DFM EQ7140TA

XE TẢI THÙNG 7 tấn, 6 số, Cầu thép, SX năm 2011

Cty TNHH ôtô Đông Phong

435

2010

TRƯƠNGGIANG

DFM EQ7140TA/KM

XE TẢI THÙNG 7 tấn, 6 số, Cầu thép, Động cơ Cumins SX năm 2011

Cty TNHH ôtô Đông Phong

435

2011

TRƯƠNGGIANG

DFM-TT1.85B/KM

XE TẢI THÙNG 1,65 tấn, động cơ 38KW, SX năm 2010

Cty TNHH ôtô Đông Phong

200
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương