BẢng giá TÍnh lệ phí trưỚc bạ xe ô TÔtải về 4.17 Mb.
trang29/33
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích4.17 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

333

1865

THACO

FD499-4WD

TỰ ĐỔ 4,99 tấn - 2 CẦU

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

387

1866

THACO

FD600

TỰ ĐỔ 6 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

333

1867

THACO

FD600A

TỰ ĐỔ 6 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

337

1868

THACO

FD600-4WD

TỰ ĐỔ 6 tấn - 2 CẦU

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

387

1869

THACO

FD600B-4WD

TỰ ĐỔ 6 tấn - 2 CẦU

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

391

1870

THACO

FD800

TỰ ĐỔ 8 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

464

1871

THACO

OLLIN150

1,5 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

204

1872

THACO

OLLIN150-MBB

THÙNG CÓ MUI PHỦ 1,2 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

218

1873

THACO

OLLIN150-MBM

THÙNG CÓ MUI PHỦ 1,2 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

218

1874

THACO

OLLIN150TK

THÙNG KÍN 1,15 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

224

1875

THACO

OLLIN198

1,98 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

240

1876

THACO

OLLIN198-MBB

THÙNG CÓ MUI PHỦ 1,83 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

254

1877

THACO

OLLIN198-MBM

THÙNG CÓ MUI PHỦ 1,78 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

259

1878

THACO

OLLIN198TK

THÙNG KÍN 1,73 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

262

1879

THACO

OLLIN250

2,5 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

245

1880

THACO

OLLIN250-MBB

THÙNG CÓ MUI PHỦ 2,35 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

260

1881

THACO

OLLIN250-MBM

THÙNG CÓ MUI PHỦ 2,3 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

264

1882

THACO

OLLIN250-TK

THÙNG KÍN 2,25 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

267

1883

THACO

OLLIN345

3,45 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

375

1884

THACO

OLLIN345-MBB

THÙNG CÓ MUI PHỦ 3,25 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

325

1885

THACO

OLLIN345-MBM

THÙNG CÓ MUI PHỦ 3,25 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

326

1886

THACO

OLLIN345-TK

THÙNG KÍN 3,2 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

332

1887

THACO

OLLIN450

4,5 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

312

1888

THACO

OLLIN450-MBB

THÙNG CÓ MUI PHỦ 4,1 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

390

1889

THACO

OLLIN450-TK

THÙNG KÍN 4,3 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

336

1890

THACO

OLLIN700

7 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

374

1891

THACO

OLLIN700-MBB

THÙNG CÓ MUI PHỦ 6,5 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

408

1892

THACO

AUMARK198

1,98 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

312

1893

THACO

AUMARK198-MBB

THÙNG CÓ MUI PHỦ 1,85 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

327

1894

THACO

AUMARK198-MBM

THÙNG CÓ MUI PHỦ 1,85 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

331

1895

THACO

AUMARK198-TK

THÙNG KÍN 1,8 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

335

1896

THACO

AUMARK250

2,5 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

313

1897

THACO

AUMARK250-MBB

THÙNG CÓ MUI PHỦ 2,3 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

328

1898

THACO

AUMARK250-MBM

THÙNG CÓ MUI PHỦ 2,3 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

332

1899

THACO

AUMARK250-TK

THÙNG KÍN 2,2 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

336

1900

THACO

AUMAN820-MBB

CÓ MUI 8,2 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

544

1901

THACO

AUMAN990-MBB

CÓ MUI 9,9 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

617

1902

THACO

AUMAN1290-MBB

CÓ MUI 12,9 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

823

1903

THACO

AUMAN1300

TỰ ĐỔ 13 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

967

1904

THACO

TD600

6 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

374

1905

THACO

TD600-4WD

6 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

492

1906

FOTON

BJ5243VMCGP

14,8 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

590

1907

FOTON

BJ5243VMCGP/THACO-TMB-C, CÓ MUI 9 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

590

1908

FOTON

BJ1311VNPKJ

17,5 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

998

1909

FOTON

BJ1311VNPKJ/THACO-TMB, CÓ MUI 15 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

998

1910

FOTON

BJ414SJFJA-2

ĐẦU KÉO 27,6 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

468

1911

FOTON

BJ4183SMFJB-2

ĐẦU KÉO 35,6 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

653

1912

FOTON

BJ4253SMFJB-S3

ĐẦU KÉO 38,9 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

780

1913

KIA

K2700

1 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

309

1914

KIA

K2700II

1,25 tấn

Cty lắp ráp ô tô Trường Hải

1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương