BẢng cưỚc dịch vụ chuyển phát nhanh ems quốc tếtải về 82.18 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu20.04.2018
Kích82.18 Kb.BẢNG CƯỚC DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH EMS QUỐC TẾ

(Theo Quyết định số 225/QĐ-KDTT ngày 15/3/2012

của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chuyển phát nhanh Bưu điện)


  1. CƯỚC CHÍNH (Chưa có thuế VAT)

Đơn vị: USD

STT

Vùng cước

Tài liệu (D)

Hàng hóa (M)

Đến 500gr

Mỗi 500gr tiếp theo

Đến 500gr

Mỗi 500gr tiếp theo

1

Vùng 1

15,12

4,50

20,04

4,50

2

Vùng 2

17,72

2,90

25,04

3,73

3

Vùng 3

19,50

5,10

27,68

5,41

4

Vùng 4

21,32

4,32

24,80

4,98

5

Vùng 5

27,80

5,68

30,56

6,38

6

Vùng 6

32,76

6,75

35,40

7,28

7

Vùng 7

33,80

8,46

38,60

9,78

8

Vùng 8

34,68

7,14

42,24

8,65

9

Vùng 9

37,40

9,73

47,00

11,04

10

Vùng 10

39,70

9,80

41,58

10,47

11

Vùng 11

43,00

9,19

50,64

10,50

12

Vùng 12

50,40

9,73

52,60

11,04


VÙNG TÍNH CƯỚC


STT

Vùng cước

Tên nước

1

Vùng 1 (11 nước và 2 tỉnh của TQ)

Cambodia; Guangxi (Quảng Tây); Guangdong (Quảng Đông); Hongkong; India; Indonesia; Macao; Malaysia; Myanmar; Philippine; Singapore; Taiwan; Thailand

2

Vùng 2 (3 nước)

Japan; Laos; South Korea

3

Vùng 3 (6 nước)

Australia; Bangladesh; Brunei; New Zealand; Pakistan; Sri Lanka

4

Vùng 4 (1 nước)

China (trừ 2 tỉnh Guangxi và Guangdong)

5

Vùng 5 (5 nước)

Croatia; Cyprus; Mexico; United Kingdom; USA

6

Vùng 6 (10 nước)

Canada; Cayman Island; Denmark; Egypt; France; Geogia; Ireland; Luxembourg; Mauritius; Monaco

7

Vùng 7 (5 nước)

Israel; Kuwait; Quatar; Saudi Arabia; UAE

8

Vùng 8 (24 nước)

Albania; Austria; Belarus; Belgium; Brazil; Bulgaria; Czech Republic; Estonia; Finland; Germany; Greece; Hungary; Italy; Latvia; Netherland; Norway; Poland; Portugal; Romania; Russia; Spain; Switzerland; Turkey; Ukraine.

9

Vùng 9 (11 nước)

Algeria; Armenia; Bosnia - Herzegovina; Cook Island; East Timor; Ethiopia; Guam; Morocco; Slovakia (Slovak Republic); Slovenia; Swenden.

10

Vùng 10 (18 nước)

Angola; Barbados; Belize; Bermura; British Virgin Islands, Chile; Colombia; Costa Rica; Ecuador; Ghana; Guatemala; Jamaica; Nigeria; Panama; Paraguay; Peru; Uruguay; Venzuela.

11

Vùng 11 (6 nước)

Argentina; Cote d'Voire (Ivory Coast); Libya; Senegal; South Africa; Syria.

12

Vùng 12 (2 nước)

Cameroon; Mozambique


II. PHỤ PHÍ XĂNG DẦU:

- Mức phụ phí xăng dầu: 17% tính trên cước chính.

- Mức phụ phí xăng dầu sẽ thay đổi theo từng thời điểm công bố.
III. PHỤ PHÍ VÙNG XA:

- Mức thu phụ phí vùng xa: 22 USD/ bưu gửi EMS quốc tế.

- Áp dụng đối với bưu gửi EMS đến một số nước theo Danh sách các nước áp dụng thu phụ phí vùng xa.


  1. PHỤ PHÍ ĐỐI VỚI ĐỊA CHỈ LÀ HỘP THƯ:

  • Mức thu phụ phí đối với địa chỉ hộp thư (bắt buộc có thêm điện thoại của người nhận) là 7,5 USD/ bưu gửi EMS quốc tế.

  • Phạm vi áp dụng: mức thu phụ phí đối với địa chỉ là hộp thư này được áp dụng đối với bưu gửi chuyển phát nhanh EMS quốc tế đến các nước sau:

+ Vùng 6: Monaco.

+ Vùng 9: Algeria, Armenia, Bosnia – Herzegovina, Cook Islands, East Timor, Guam, Slovakia (Slovak Republic), Sweden

+ Vùng 10: Angola, Barbados, Belize, Bermura, British Virgin Islands, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Jamaica, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venzuela.

+ Vùng 11: Cote d'Voire (Ivory Coast), Libya, Senegal, Syria.+ Vùng 12: Cameroon, Mozambique.Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương