Bảng 1 Tiêu chuẩn làm sạch Dioxin đối với đất nông nghiệptải về 18.88 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.03.2018
Kích18.88 Kb.
Bảng 7.1 Tiêu chuẩn làm sạch Dioxin đối với đất nông nghiệp


TT

Khu vực

Tiêu chuẩn

01

Canada

4 ppt TEQ

02

Thụy Điển, New Zealand, Ontario (Canada)

10 ppt TEQ

03

Mỹ

27 ppt TEQ

04

Đức

40 ppt TEQ

05

Phần Lan

500 ppt TEQ

06

Ý

750 ng/m2

07

Hà Lan

1.000 ppt TEQ
Ghi chú: TEQ - Độ độc tương đương 2,3,7,8-TCDD theo quy ước năm 1998 của Tổ chức Y tế thế giới.

Bảng 7.2 Tiêu chuẩn làm sạch Dioxin đối với đất ở

TT

Khu vực

Tiêu chuẩn

01

Canada

4 ppt TEQ

02

Thụy Điển

10 ppt TEQ

03

Michigan – Mỹ

90 ppt/TCDD

04

Vùng 4 – Mỹ

200 ppt TEQ

05

Washington – Mỹ

875 ppt TEQ

06

Đức, Mỹ, Nhật, Hà Lan, Alberta và Ontario (Canada), Đài Loan

1.000 ppt TEQ

07

Phần Lan

500 ppt TEQ

08

British Columbia (Canada)

350 ppt TEQ

Ghi chú: Vùng 4 – Mỹ bao gồm Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Mississippi, North Carolina, South Carolina, Tennessee.


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương