Bạn Biết Gì Về Shi’ah (Shiite – Si-ai)?tải về 321.82 Kb.
trang1/2
Chuyển đổi dữ liệu07.01.2018
Kích321.82 Kb.
  1   2

Bài thuyết giảng của Sheikh Ibnu Uthaimeen về các giáo luật HajjBạn Biết Gì Về Shi’ah (Shiite – Si-ai)?

] Tiếng Việt – Vietnamese – فيتنامية [

Abdullah Al-Muslim

Dịch thuật: Abu Zaytune Usman Ibrahim
Kiểm duyệt: Abu Hisaan Ibnu Ysa

2013 - 1435
ماذا تعرف عن الشيعة؟

« باللغة الفيتنامية »


عبد الله المسلم


ترجمة: أبو زيتون عثمان إبراهيم


مراجعة: أبو حسان محمد زين بن عيسى

2013 - 1435
Mục lục

Chủ đề Trang

1 - Lời mở đầu 4

- Các giáo lý của nhóm phái Shi’ah Ima-miyah (Shi’ah dòng Imam) 7 - Ima-miyah (vấn đề Imam) 7

- Al-Asmah (Sự được Allah bảo vệ khỏi sai sót) 10

- Giáo lý Attaqiyah 13

- Bóp méo Kinh Qur’an 14

- Giáo lý Al-Raj’ah có nghĩa là giáo lý sự trở lại 16

2 - Sự nâng cấp và phát triển trong các giáo lý của giáo phái Shi’ah 19

3 - Những kết quả phát triển giáo lý của Shi’ah 23

4 - Những câu hỏi bắt buộc phải trả lời 28

5 - Giáo phái Shi’ah có thực sự yêu thương Ahlul-Bait không? 31

6 - Shi’ah và thực tế ngày nay 36

7 - Cách người Shi’ah kêu gọi người Sunnah đến với Shi’ah 41

8 - So sánh giữa người Shi’ah khi theo Sunnah và người Sunnah trở thành Shi’ah 42

9 - Liệu phái Sunnah có thể hòa hợp cùng với giáo phái Shi’ah không? 44

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
  1   2


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương