Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệptải về 8.75 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích8.75 Kb.


57. Đăng ký cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (thẻ ABTC)

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý Đầu tư và Doanh nghiệp

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.- Bước 3: Nhận kết quả tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang.

b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần Hồ sơ:

+ 01 tờ khai đề nghị cấp thẻ (theo mẫu)

+ 04 ảnh cỡ 3x4 cm

+ Văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC của cấp có thẩm quyền

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc.d) Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

h) Lệ phí (nếu có):

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Tờ khai đề nghị cấp thẻ;- Đơn đề nghị cấp C/O đã được khai hoàn chỉnh, hợp lệ .

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/2/2006 của Thủ tướng Chính phủ v/v ban hành quy chế cấp và quản lý Thẻ đi lại của Doanh nhân APEC;- Thông tư 10/2006/TT-BCA ngày 18/9/2006 Hướng dẫn thực hiện quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC theo QĐ số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/2/2006 của TTg.


: Portal -> Data -> Sites
Sites -> 06-1/tncn (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/tt-btc ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính) CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Sites -> 01/htbt (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/tt-btc ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) ẫu số: 10/gtgt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Sites -> MẪu số 02 (ban hành kèm theo Thông tư số 06/2009/tt-bca-c11 ngày 11/3/2009 của Bộ Công an) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Sites -> QUỐc hội cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Sites -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn bộ TÀi chính
Sites -> VĂn phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Sites -> ĐƠn xin đĂng ký biếN ĐỘng về SỬ DỤng đẤt kính gửi
Sites -> PHỤ LỤC 13 Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Sites -> SỞ giao thông vận tảI Độc lập Tự do Hạnh phúc
Sites -> Mẫu số 165 Cơ quan trình
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương