BỒ TÁt và TÁnh không trong kinh tạng palitải về 4.14 Mb.
trang1/20
Chuyển đổi dữ liệu09.05.2018
Kích4.14 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
BỒ TÁT VÀ TÁNH KHÔNG

TRONG KINH TẠNG PALI

VÀ ĐẠI THỪALuận án Tiến Sĩ của Tỳ Kheo Ni Thích Nữ Giới Hương

Nguyên tác Anh ngữ: Bodhisattva and Śūnyatā in the Early and Developed Buddhist Traditions

---o0o---Nguồn

http://www.thuvienhoasen.org

Chuyển sang ebook 01-12-2014

Người thực hiện :

Nguyễn Ngọc Thảo - thao_ksd@yahoo.com.vn

Nam Thiên - namthien@gmail.com

Link Audio Tại Website http://www.phapthihoi.org
Mục Lục

LỜI GIỚI THIỆU / TRI ÂN

LỜI GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU

01. Khủng hoảng Chiến tranh

02. Khủng hoảng về gia tăng Dân số

03. Khủng hoảng sinh thái

04. Khủng hoảng nền Đạo đức Con người

05. Tốc độ Tiến triển đến Thế giới hiện đại

06. Vấn đề Trao đổi Tư duy

KHÁI NIỆM BỒ TÁT

Định nghĩa từ Bồ-Tát

Ý nghĩa của thuật từ các bậc Thánh khác

Khái niệm Bồ-Tát trong Kinh điển Pali

PHƯƠNG PHÁP TU TẬP CỦA BỒ TÁT TRONG KINH TẠNG PĀLI

Thức tỉnh bản chất cuộc đời

Tìm cầu Chân lý

Trung đạo

Thiền định

Ba Trí (Minh)

NGUỒN GỐC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN HỌC THUYẾT BỒ TÁT

Khởi nguyên dẫn đến Học thuyết Bồ-Tát

Sự Thăng hoa Học thuyết Bồ-Tát

Ý nghĩa và Vị trí của Ma-Ha-Tát

KHÁI NIỆM ‘KHÔNG’ TRONG KINH TẠNG PĀLI

‘Không’ như Không Thật Thể

‘Không’ như là một Thực Tại

‘Không’ như là Vô Ngã

‘Không’ như là Lý Duyên-Khởi hoặc Con Đường Trung Đạo

Không như Niết-Bàn

KHÁI NIỆM TÁNH KHÔNG TRONG KINH ĐIỂN ĐẠI THỪA

Giới thiệu Kinh điển Đại thừa

Khái niệm Tánh-Không trong Kinh điển Đại-Thừa

Mối Liên hệ giữa Không và Tánh-Không

BỒ-TÁT-HẠNH

Khởi Tín tâm

Phát Bồ-đề-tâm

Tu tập Ba-la-mật

Vai trò của Tánh-Không trong Bồ-tát-hạnh

Mối Liên quan giữa Mười Ba-la-mật và Mười Địa

ĐỨC PHẬT QUA KHÁI NIỆM PHẬT THÂN

Khái niệm Phật Thân trong Kinh tạng Pāli

Quan điểm Phật Thân trong Thời kỳ Phân chia Bộ Phái

Khái niệm Phật Thân trong Đại-Thừa

Mối Liên quan giữa Ứng thân, Báo thân và Pháp thân

KẾT LUẬN

Tính Đồng Nhất trong Kinh tạng Pali và Đại Thừa

Ứng Dụng Khái Niệm Bồ Tát

Ứng dụng Học thuyết Tánh-Không

SÁCH THAM KHẢO

I. NGUỒN CHÍNH

II. NGUỒN PHỤ

III. TỰ ĐIỂN, BÁCH KHOA VÀ BÁO CHÍ---o0o---  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương