BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôNtải về 7.61 Mb.
trang54/56
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích7.61 Mb.
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   56

5.8. Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen con tằm

TT

Nội dung chi

ĐVT


Định mức cho 40 ổ trứng/lứa

Độc hệ

Lưỡng hệ

Đa hệ

Tằm sắn

I.

Thuê khoán chuyên môn


174

172

166

154

1.

Công phổ thông
78

77

76

74
Nuôi tằm

công

25

24

23

18
Cho tằm ăn đêm

công

12

12

12

12
Gỡ kén

công

5

5

5

5
Cắt phân biệt đực - cái

công

10

10

10

10
Giao phối, chỉnh đôi, cho đẻ,..

công

12

12

12

15
Công độc hại

công

4

4

4

4
Vệ sinh nhà và dụng cụ nuôi tằm

công

10

10

10

10

2
Công kỹ thuật
96

95

90

80
Bố trí thí nghiệm

công

4

4

4

4
Ấp trứng tằm

công

12

12

10

8
Điều tra, theo dõi, ghi số liệu,...

công

25

24

23

22
Chọn kén giống

công

5

5

5

6
Nhân giống

công

15

15

15

20
Sát trùng mặt trứng

công

4

4

2

2
Chiếu kính kiểm tra bệnh

công

13

13

13

13
Kiểm nghiệm tơ kén (công/mẫu)

công

13

13

13

0
Xử lý số liệu, viết báo cáo

công

5

5

5

5

II.

Nguyên vật liệu, năng lượng

1.

Nguyên liệu, hoá chấtLá dâu (lá thầu dầu, lá sắn)

kg

500

480

400

520
Cloruavôi

Kg

10

10

10

10
Phoocmol

kg

10

10

10

10
Thuốc bệnh tằm

hộp

20

20

20

20
Vôi bột

kg

20

20

20

20

2.

Dụng cụ thí nghiệmĐũi tre

cái

4

4

4

4
Nong nuôi tằm, nhân giống

cái

80

80

80

80
Né tre

cái

40

40

40

40
Giấy Ka ráp

kg

5

5

5

5
Bếp than tổ ong

cái

2

2

2

2

3.

Vật rẻ tiền mau hỏngHộp ngài

cái

40

40

40

40
Báo cũ

kg

5

5

5

5
Biểu nuôi tằm

cái

40

40

40

40
Rơm làm né

kg

40

40

40

40
Dây thép buộc né

kg

5

5

5

5
Phễu cấp 1

phên

80

80

80

80
Ẩm nhiệt kế

cái

2

2

2

2
Vải phủ dâu

m

20

20

20

20
Bạt đựng dâu

m

20

20

20

20
Bảo hộ lao động

bộ

2

2

2

2
Rổ, rá, dao…

bộ

2

2

2

2

4.

Năng lượng, điện, nướcThan tổ ong

kg

350

350

300

300
Điện nuôi tằm, nhân giống

KW

350

350

300

300
Điện kho lạnh bảo quản trứng

KW

600

600

500

500
Điện sấy mẫu bệnh, chiếu kính

KW/ mẫu

450

450

300

400
Điện sấy mẫu kén, ươm tơ

KW

10

10

10

0
Nước rửa nhà, giặt nong

m3

20

20

20

20
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   56


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương