BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôNtải về 7.61 Mb.
trang37/56
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích7.61 Mb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   56

4.2. Thí nghiệm tạo vật liệu khởi đầu

Tính cho 1000m2/năm

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Số lượng

I

Thuê khoán chuyên môn

 

 

1

Công lao động phổ thông

 

300

 

Làm đất

công

12

 

Trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh...

công

280

 

Thu hoạch, phân loại...

công

28

2

Công lao động kỹ thuật

 

230
Soạn, chuẩn bị mẫu, thiết kế, bố trí thí nghiệm

công

10

 

Theo dõi các chỉ tiêu kỹ thuật

công

150
Thực hiện các thao tác kỹ thuật (lai, xử lý đột biến...)

công

45

 

Xử lý số liệu, viết báo cáo

công

25

3

Thuê mướn khác

 

 
Thuê máy làm đất

m2

1.000

 

Thuê đất

m2

1.000

 

Thuê bảo vệ

Tháng

12
Thuê phân tích mẫu

Mẫu

100

II

Nguyên vật liệu, năng lượng

 

 

1

Giống

 

 

 

Giống

Cây

1.000

2

Vật tư

 

 

 

Phân chuồng/phân vi sinh/hữu cơ sinh học

Tấn

4/ 0,4/ 3

 

N

Kg

160

 

P2O5

Kg

300

 

K2O

Kg

160

 

Phân vi lượng, kích thích sinh trưởng

Kg

2

 

Thuốc bảo vệ thực vật

Kg

6

3

Dụng cụ, phụ tùng

 

 

 

Máy đo pH, EC

Chiếc

1

 

Bình phun thuốc

Chiếc

1

 

Máy bơm nước

Chiếc

1

4

Vật rẻ tiền mau hỏng

 

 

 

Dây tưới

m

150

 

Lưới đen che nắng

m2

1.200

 

Biển thí nghiệm

Chiếc

5

 

Thẻ thí nghiệm

chiếc

50
Vật dụng khác (quang gánh, cuốc, xẻng, găng tay...)

 Bộ5

Năng lượng

 

 

 

Điện

KWh

1000
Xăng dầu (chạy máy bơm nước, phun thuốc)

Lít

40

III

Chi khác (Theo quy định và thực tế của đề tài)

(theo mẫu dự toán)

4.3. Thí nghiệm so sánh, biện pháp kỹ thuật canh tác và khảo nghiệm tác giả

Tính cho 1000m2/năm

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Số lượng

I

Thuê khoán chuyên môn

 

 

1

Công lao động phổ thông

 

300

 

Làm đất

công

12

 

Trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu, bệnh...

công

260

 

Thu hoạch, phân loại

công

28

2

Công lao động kỹ thuật

 

220
Soạn, chuẩn bị mẫu, thiết kế, bố trí thí nghiệm

công

10

 

Theo dõi các chỉ tiêu kỹ thuật

công

150
Thực hiện các thao tác kỹ thuật

công

35

 

Xử lý số liệu, viết báo cáo

công

25

3

Thuê mướn khác

 

 
Thuê máy làm đất

m2

1.000

 

Thuê đất

m2

1.000

 

Thuê bảo vệ

Tháng

12
Thuê phân tích mẫu

Mẫu

100

II

Nguyên vật liệu, năng lượng

 

 

1

Giống

 

 

 

Giống

Cây

1.000

2

Vật tư

 

 

 

Phân chuồng/phân vi sinh/hữu cơ sinh học

Tấn

4/ 0,4/ 3

 

N

Kg

160

 

P2O5

Kg

300

 

K2O

Kg

160

 

Phân vi lượng, kích thích sinh trưởng

Kg

2

 

Thuốc bảo vệ thực vật

Kg

6
Vật tư thí nghiệm đặc thù3

Dụng cụ, phụ tùng

 

 

 

Máy đo pH, EC

Chiếc

1

 

Bình phun thuốc

Chiếc

1

 

Máy bơm nước

Chiếc

1

4

Vật rẻ tiền mau hỏng

 

 

 

Dây tưới

m

150

 

Lưới đen che nắng

m2

1.200

 

Biển thí nghiệm

Chiếc

5

 

Thẻ thí nghiệm

chiếc

50
Vật dụng khác (quang gánh, cuốc, xẻng, găng tay...)

 Bộ5

Năng lượng

 

 

 

Điện

KWh

1000
Xăng dầu (chạy máy bơm nước, phun thuốc)

Lít

40

III

Chi khác (Theo quy định và thực tế của đề tài)

(theo mẫu dự toán)
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   56


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương