BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN



tải về 7.61 Mb.
trang21/56
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích7.61 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   56

2.3. Thí nghiệm so sánh, biện pháp kỹ thuật canh tác và khảo nghiệm tác giả

Tính cho 1000 m2

TT

Hạng mục

Đơn vị tính

Số lượng

I

Thuê khoán chuyên môn




 

1

Công lao động phổ thông




161

-

Cắt cỏ

Công

10

-

Làm đất + Lên luống

Công

20

-

Rạch hàng, bón phân lót, xử lý đất

Công

10

-

Gieo hạt, chăm sóc cây con

Công

20

-

Chăm sóc (Tưới nước, dặm, làm cỏ, bón phân...)

Công

30

-

Đào mương thoát nước

Công

10

-

Phun thuốc BVTV

Công

14

-

Diệt và phòng chuột

Công

5

-

Thu hoạch

Công

27

-

Dọn tàn dư TN

Công

5

2

Công lao động kỹ thuật




105

-

Soạn, chuẩn bị mẫu, thiết kế, bố trí thí nghiệm

Công

15

-

Theo dõi TN, hướng dẫn công LĐPT, thu thập số liệu

Công

60

-

Đánh giá xác định công thức, tổ hợp lai triển vọng

Công

15

-

Xử lý số liệu, viết báo cáo,...

Công

15

3

Thuê mướn khác




 

-

Phân tích mẫu

Mẫu

100

-

Thuê đất

m2

1000

-

Thuê bảo vệ

tháng

5

II

Nguyên vật liệu, năng lượng




 

1

Nguyên nhiên vật liệu




 

-

Giống

Mẫu

30

-

Khay gieo hạt

Cái

110

-

Thẻ ghi số TT trong vườn ươm

Cái

30

-

Phân chuồng

Hoặc thay bằng phân hữu cơ sinh học



Tấn

Kg


3

1000


-

Giá thể đóng bầu gieo hạt

Kg

300

-

N

Kg

45

-

P2O5

Kg

75

-

K2O

Kg

45

-

Trấu (rơm) phủ

Tấn

1

-

Vôi bột

Kg

30

-

Thuốc bệnh

Kg

1,5

-

Thuốc xử lý đất

kg

3

-

Thuốc trừ sâu

Kg

1,5

-

Phân vi lượng

Kg

2

2

Vật tư, dụng cụ khác




 

-

Túi nilon thu mẫu

Kg

5

-

Cọc thẻ TN

Chiếc

90




Quang gánh, sảo

Đôi

3




Thùng tưới

Đôi

3




Liềm

Cái

5




Cuốc

Cái

2




Dầm

Cái

5




Xẻng

Cái

1




Rổ nhựa

Cái

20




Nia, mẹt

Cái

10




Bao xi xăng đựng hạt

Kg

5




Dây tưới

m

300




Bình phun thuốc

Cái

1




Máy đo pH cầm tay

Cái

1




Máy bơm nước

Cái

1




Thước kẹp

Cái

2




Thước dây

Cái

2




Dao, kéo

Bộ

2




Quần áo bảo hộ lao động

Bộ

5




Ủng

Đôi

5




Găng tay

Đôi

20




Nón, mũ

Chiếc

5




Thẻ nhựa đánh dấu cây

Chiếc

600




Biển thí nghiệm

Chiếc

1

3

Năng lượng




 

-

Điện (tưới nước)

KW/tháng

100

-

Xăng phun thuốc

Lít

40

-

Dầu diezen bơm nước

Lít

100

III

Chi khác (Theo quy định và thực tế của đề tài)

(theo mẫu dự toán)
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   56


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương