BỘ giáo dục và ĐÀo tạo cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 1.8 Mb.
trang5/15
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích1.8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


5

Tiếng nước ngoàia

Giỏi

(tỷ lệ so với tổng số)

b

Khá

(tỷ lệ so với tổng số)

c

Trung bình

(tỷ lệ so với tổng số)

d

Yếu

(tỷ lệ so với tổng số)

6

Tiếng dân tộca

Giỏi

(tỷ lệ so với tổng số)

b

Khá

(tỷ lệ so với tổng số)

c

Trung bình

(tỷ lệ so với tổng số)

d

Yếu

(tỷ lệ so với tổng số)

7

Tin họca

Giỏi

(tỷ lệ so với tổng số)

b

Khá

(tỷ lệ so với tổng số)

c

Trung bình

(tỷ lệ so với tổng số)

d

Yếu

(tỷ lệ so với tổng số)

8

Đạo đứca

Hoàn thành tốt (A+)

(tỷ lệ so với tổng số)

b

Hoàn thành (A)

(tỷ lệ so với tổng số)

c

Chưa hoàn thành (B)

(tỷ lệ so với tổng số)

9

Tự nhiên và Xã hộia

Hoàn thành tốt (A+)

(tỷ lệ so với tổng số)

b

Hoàn thành (A)

(tỷ lệ so với tổng số)

c

Chưa hoàn thành (B)

(tỷ lệ so với tổng số)

10

Âm nhạca

Hoàn thành tốt (A+)

(tỷ lệ so với tổng số)

b

Hoàn thành (A)

(tỷ lệ so với tổng số)

c

Chưa hoàn thành (B)

(tỷ lệ so với tổng số)

11

Mĩ thuậta

Hoàn thành tốt (A+)

(tỷ lệ so với tổng số)

b

Hoàn thành (A)

(tỷ lệ so với tổng số)

c

Chưa hoàn thành (B)

(tỷ lệ so với tổng số)

12

Thủ công (Kỹ thuật)a

Hoàn thành tốt (A+)

(tỷ lệ so với tổng số)

b

Hoàn thành (A)

(tỷ lệ so với tổng số)

c

Chưa hoàn thành (B)

(tỷ lệ so với tổng số)

13

Thể dụca

Hoàn thành tốt (A+)

(tỷ lệ so với tổng số)

b

Hoàn thành (A)

(tỷ lệ so với tổng số)

c

Chưa hoàn thành (B)

(tỷ lệ so với tổng số)

V

Tổng hợp kết quả cuối năm1

Lên lớp thẳng

(tỷ lệ so với tổng số)
a


Trong đó:

Học sinh giỏi

(tỷ lệ so với tổng số)
b

Học sinh tiên tiến

(tỷ lệ so với tổng số)

2

Lên lớp

(tỷ lệ so với tổng số)

3

Kiểm tra lại

(tỷ lệ so với tổng số)

4

Lưu ban

(tỷ lệ so với tổng số)

5

Bỏ học

(tỷ lệ so với tổng số)

VI

Số học sinh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học

(tỷ lệ so với tổng số)
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương