Asean inter-parliamentary assembly (aipa) 31st aipa general assembly 19 – 25 september 2010 ha noi, viet namtải về 11.22 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích11.22 Kb.

dự thảo cho đến ngày 9/9/2010ASEAN INTER-PARLIAMENTARY ASSEMBLY (AIPA)
31ST AIPA GENERAL ASSEMBLY

19 – 25 SEPTEMBER 2010

HA NOI, VIET NAMRes 31 GA/2010/Pol/02

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ

TÌNH HÌNH AN NINH KHU VỰC VÀ THẾ GIỚI

Đại hội đồng AIPA 31:

Hài lòng ghi nhận tiến triển quan trọng đã đạt được trong việc thực hiện Kế hoạch xây dựng Cộng đồng Chính trị và An ninh ASEAN (APSC) và tầm quan trọng của việc hợp tác hiệu quả giữa các cơ quan liên quan theo quyết định của APSC và sự cần thiết phải có cách tiếp cận chiến lược và có hệ thống trong việc thực hiện Kế hoạch APSC;

Khẳng định sự ủng hộ đối với việc thực hiện Hiệp ước Không vũ khí hạt nhân của ASEAN và Kế hoạch Hành động; đồng thời thúc đẩy các nước có vũ khí hạt nhân xem xét việc ký kết sớm Nghị định thư SEANWFZ để xây dựng một khu vực Đông Nam Á trở thành khu vực không vũ khí hạt nhân;
Hoan nghênh Kế hoạch Hành động Hà Nội để triển khai Tuyên bố Tầm nhìn của Diễn đàn an ninh khu vực (ARF), qua đó góp phần hơn nữa vào việc xây dựng lòng tin, hòa bình và ổn định trong khu vực;
Hoan nghênh bước tiến đã đạt được trong phiên đối thoại và hợp tác quốc phòng theo khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM) và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM +); tin tưởng rằng cơ chế này góp phần tăng cường hợp tác về an ninh và quốc phòng giữa ASEAN và các nước đối thoại với tinh thần cởi mở, linh hoạt và hướng tới tương lai;
Ghi nhận việc hợp tác của ASEAN về các vấn đề an ninh phi truyền thống, nhấn mạnh yêu cầu cần phải thực hiện Công ước ASEAN chống Khủng bố và Kế hoạch hành động toàn diện;

Dưới đây kêu gọi AIPA:

Hợp tác với ASEAN để đẩy mạnh việc sử dụng các công cụ và cơ chế hiện có của ASEAN như Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC), Hiệp ước Đông Nam Á phi vũ khí hạt nhân (SEANWFZ), Tuyên bố về ứng xử của các bên liên quan đến khu vực Biển Đông (DOC), Diễn đàn Khu vực (ARF), Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM), Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về tội phạm xuyên quốc gia (AMMTC) và Công ước của ASEAN về chống khủng bố để đảm bảo hòa bình và an ninh thông qua việc:
1. Khuyến khích Hội nghị ADMM + 8 được tổ chức thường xuyên và các Bộ trưởng Quốc phòng sẽ đảm bảo hiệu quả hoạt động của cơ chế này;
2. Ủng hộ hợp tác và phối hợp giữa các cơ quan an ninh quốc gia của các nước thành viên ASEAN;

3. Tăng cường hợp tác theo nội dung Hiệp định TAC và các biện pháp xây dựng lòng tin;

4. Thúc đẩy thực hiện đầy đủ Tuyên bố DOC về Biển Đông vì hòa bình và ổn định trong khu vực;

5. Tăng cường hợp tác đấu tranh các vấn đề an ninh phi truyền thống, đặc biệt là các tội phạm xuyên quốc gia và các thách thức khác;

6. Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và xây dựng cộng đồng;

7. Thúc đẩy quan hệ hợp tác với các đối tác bên ngoài; tham vấn và hợp tác về những vấn đề đa phương cùng quan tâm;


: upload -> images
images -> 1. tcvn 2287-78. Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động. Quy định cơ bản
images -> Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 11 và 11 tháng năm 2012
images -> Nguồn tư liệu thư TỊch phưƠng tây với tiến trình lịch sử thăng long – HÀ NỘI
images -> 1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam (sau đây gọi là chủ tàu) hoạt động thủy sản
images -> BỘ VĂn hóA, thể thao và du lịch số: 1712 /bvhttdl-tcdl v/v tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
images -> Cuộc vận động cách mạng Tháng Tám ở Hà Nội
images -> Biên niên lịch sử Thăng Long Hà Nội
images -> Phụ lục đính kèm thủ tục số 45 lĩnh vực Quy chế thi, tuyển sinh
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương