] CÔng ty tnhh athenatải về 66.77 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu03.11.2017
Kích66.77 Kb.


]CÔNG TY TNHH ATHENA

Mẫu biểu số: 04 /BM-HC

Ngày ban hành / /2017


THÔNG TIN ỨNG VIÊN DỰ TUYỂNẢnh 3 x 4

Vị trí dự tuyển: …………………………………………………………………………………..
Bạn mong muốn điều gì khi gia nhập Công ty Athena của chúng tôi, đánh theo số thứ tự từ 1 đến 6
Thu nhập cao:  Cơ hội thăng tiến:  Môi trường làm việc: 

Đúng ngành học:  Chế độ đãi ngộ:  Học hỏi kinh nghiệm: 
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN:

Họ và tên: Ngày sinh: / /

Giới tính: Nam  Nữ 

Hộ khẩu thường trú:

Số CMND/ Hộ chiếu: do cấp ngày: / / Nơi sinh:

Chỗ ở hiện nay:

Tình trạng hôn nhân:  Độc thân  Đã lập gia đình  Ly hôn

Điện thoại di động của bạn:

Ngày có thể bắt đầu đi làm: / /20

E-mail:

Mức lương thử việc mong muốn:
Mức lương chính thức mong muốn:

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO:

Trình độ học vấn

Khoa - Trường

Thời gian
Đào tạo khác

Trình độ Ngoại ngữ
Tiếng Anh: ……………………………………………………………………………………

Ngoại ngữ khác:……………………………………………………………………………….Trình độ vi tính

Word: Exel: Power Point: photoshop: Autocad: AI: Phần mềm: ……………………………………. Khác…………………………………..
III. QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC: ( Liệt kê 03 công ty theo thứ tự gần đây nhất)

Thời gian

Tên công ty/Đơn vị công tác

Chức vụ

Mức lương

Lý do thôi việc

Từ

Đến


IV. KINH NGHIỆM CÔNG TÁC: (Các công việc chính đã từng đảm trách)
V. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP CỦA BẠN:


VI. MỘT SỐ PHẨM CHẤT, KỸ NĂNG ĐẶC BIỆT

Hãy tóm tắt phẩm chất và kỹ năng đặc biệt tích lũy được trong quá trình học tập, làm việc hoặc các kinh nghiệm khác:

VII. ĐIỀU BẠN MONG MUỐN Ở ATHENA KHI GIA NHẬP:


VIII. THÀNH PHẦN GIA ĐÌNH (cha, mẹ, vợ/chồng,con cái):

STT

Họ và tên

Năm sinh

Quan hệ

Nghề nghiệp - Nơi làm việc

1

2

3

4

5

6

IX. BẠN CÓ NGƯỜI THÂN HAY BẠN BÈ ĐANG LÀM VIỆC TẠI ATHENA KHÔNG? (Nếu có xin vui lòng ghi rõ họ và tên, chức vụ và bộ phận công tác):

X. NGƯỜI CÓ THỂ THAM KHẢO THÔNG TIN:

Họ tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

Số điện thoại liên lạc hoặc email

Tôi xin cam đoan những thông tin cung cấp trên đây là chính xác và đầy đủ.

Tôi chấp nhận việc điều tra, thẩm tra những thông tin về cá nhân cần thiết trong quá trình ra quyết định tuyển dụng. Tôi cam kết không kiện nơi mình đã từng làm việc, học tập hoặc những cá nhân cung cấp thông tin cho công ty trong quá trình thẩm tra (nếu có).

TP. HCM, ngày tháng năm 201..

ỨNG VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

…………………………………………..Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương