ĐỀ CƯƠng hưỚng dẫn nội dung kiểm tra, SÁt hạch xét tuyển giáo viên thcs và thpt năm học 2014-2015tải về 34.22 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích34.22 Kb.
ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN NỘI DUNG KIỂM TRA, SÁT HẠCH

Xét tuyển giáo viên THCS và THPT năm học 2014-2015

(Theo Công văn số 1655/SGDĐT-TCCB ngày 03/9/2014

của Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh)
A.Nội dung ôn tập:

- Đối với THCS: Theo chương trình và sách giáo khoa của cấp THCS (lớp 7 và lớp 8) hiện hành.

- Đối với THPT: Theo chương trình và sách giáo khoa của cấp THPT (lớp 10 và lớp 11 chương trình chuẩn) hiện hành.

B. Thực hành soạn giáo án:

Người dự tuyển soạn giáo án giảng dạy trên giấy (01 tiết học) về kiến thức chuyên môn trong phạm vi được đào tạo phù hợp với ngạch dự tuyển và môn đăng ký tuyển dụng theo đề của ban kiểm tra sát hạch chọn. Thời gian làm bài tối đa 90 phút. Mẫu giáo án như sau: 1. Mẫu giáo án Tiếng Anh:

Có 3 loại hình giáo án và được trình bày theo 2 cột :Teacher’s and students’ activitiesContent
♦ Giáo án 1 ( Language presentation ) : soạn cho tiết dạy cung cấp dữ liệu.

♦ Giáo án 2 ( Skill development ) : soạn cho tiết dạy kỹ năng.

♦ Giáo án 3 ( Consolidation ) : soạn cho tiết dạy phần Language focusLESSON PLAN 1
Unit:

Division of lessons:

1.

2.

3.. . . .

________________________________
Date: UNIT:

Period:
I. Aim:

II. Language content

III. Techniques

IV. Teaching aids:

V. Procedure:


Teacher’s and students’ activitiesContent 1. Warm up

 2. Presentation

 3. Practice

 4. Production

 5. Homework

VI. Comments

LESSON PLAN 2
Unit:

Division of lessons:

1.

2.

3.. . . .

________________________________

Date: UNIT:

Period:
I. Aim:

II. Language content

III. Techniques

IV. Teaching aids:

V. Procedure:Teacher’s and students’ activitiesContent 1. Warm up

 2. Pre-

 3. While-

 4. Post-

 5. Homework

VI. Comments
LESSON PLAN 3
Unit:

Division of lessons:

1.

2.

. . . .________________________________

Date: UNIT:

Period:
I. Aim:

II. Language content

III. Techniques

IV. Teaching aids:

V. Procedure:Teacher’s and students’ activitiesContent

1.Warm up

2. Language focus

- Activity 1

- Activity 2

- Activity 3

- Activity …VI. Comments


 1. Mẫu giáo án Thể dục:

TÊN BÀI DẠY

Tiết CT: ….

Tuần chuyên môn: ….

Thời gian: …… phútI. NHIỆM VỤ:

1.

2.II. MỤC TIÊU:

1. Về kiến thức:

2. Về kỹ năng:

3. Về thái độ học tập:III. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN TẬP LUYỆN:

1. Địa điểm:

2. Phương tiện:

IV. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:


PHẦN VÀ NỘI DUNG

LƯỢNG VĐ

(số phút)

YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT

BIỆN PHÁP TỔ CHỨC

I. Phần chuẩn bị

- Nhận lớp

- Phổ biến nội dung

- Khởi động
5 phút
II. Phần cơ bản

35 phút


III. Kết thúc

1. Thả lỏng

2. Cũng cố:

3. Nhận xét

4. Phổ biến nhiệm vụ tiết học kế tiếp

5. Xuống lớp5 phútDuyệt của ban Giám Hiệu Ngày tháng năm 20….

Người soạn


 • NHẬN XÉT BỔ SUNG


 1. Mẫu giáo án các môn còn lại:

Bài: . . . . . . – tiết: . . . . . .

Tuần dạy: . . . . . . .
TÊN BÀI DẠY
1. MỤC TIÊU

1.1. Kiến thức:

– HS biết:

– HS hiểu:

1.2. Kĩ năng:

– HS thực hiện được:

– HS thực hiện thành thạo:

1.3. Thái độ:

Thói quen:

– Tính cách:2. NỘI DUNG HỌC TẬP

3. CHUẨN BỊ

3.1. Giáo viên: (chỉ ghi những đồ dùng, thiết bị và phương tiện dạy học riêng của bài học này như: projector, bảng phụ, bản đồ, overhead, học liệu, …. ; những đồ dùng, thiết bị và phương tiện dạy học thông thường như: kế hoạch bài học, phấn, sách giáo khoa, … thì không cần ghi ra)

3.2. Học sinh:

4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

4.1. Ổn định tổ chức và kiểm diện

4.2. Kiểm tra miệng

Câu 1: Câu hỏi kiểm tra bài cũ (chủ yếu là câu hỏi ở mức độ thông hiểu và vận dụng)

Câu 2: Câu hỏi kiểm tra các nội dung tự học, gồm cả phần tự nghiên cứu bài mới (theo hướng dẫn tự học của giáo viên ở tiết trước, chủ yếu là câu hỏi ở mức độ nhận biết, dễ hiểu)

. . . . .

4.3. Tiến trình bài họcHOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS

NỘI DUNG BÀI HỌC

Hoạt động 1(thời gian): Vào bài

GV: . . . . . .

HS: . . . . . .

. . . .

Hoạt động 2 (thời gian): . . . . . .GV: . . . . . .

HS: . . . . . .


(Các hoạt động khác được lặp lại như cấu trúc của hoạt động 1)

5. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP

5.1. Tổng kết (củng cố, rút gọn kiến thức)

5.2. Hướng dẫn học tập (hướng dẫn HS tự học ở nhà)

– Đối với bài học ở tiết học này:Đối với bài học ở tiết học tiết theo:

6. PHỤ LỤC (nếu có)

Bao gồm các tài liệu có liên quan đến bài học như tài liệu phát tay, phiếu học tập, thông tin phản hồi, các câu hỏi kiểm tra đánh giá, các slide trình chiếu, phần mềm hỗ trợ, ….

Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương