Ô chữ MÙa xuân bốn mùa Chúa đổ hồng ân, Ngài gieo mầu mỡ ngập tràn lối đi. Thánh vịnh 65,12tải về 405.59 Kb.
trang2/5
Chuyển đổi dữ liệu31.12.2017
Kích405.59 Kb.
1   2   3   4   5

Những gợi ý
01. Một sinh vật đứng chực sẵn trước mặt người Phụ Nữ sắp sinh con, để khi bà sinh xong là nó nuốt ngay con bà. Sinh vật này tên là gì? (Kh 12,4)
02. Ai đã nói chuyện với ông Nicôđêmô về chuyện con rắn đồng trong sa mạc? (Ga 3,1-10)
03. Con vật đã cám dỗ người đàn bà trong vườn địa đàng. (Stk 3,1…)
04. Chúa Giêsu khuyên các môn đệ hãy khôn ngoan như con vật này. (Mt 10,18)
05. Theo sách Sáng Thế Ký, con rắn là loài thế nào? (Stk 3,1)
06. Trong sa mạc, dân chúng kêu ca thì bị những con rắn cắn chết. Đức Chúa phán bảo ông Môsê làm con rắn đồng treo lên cao để những ai bị rắn cắn nhìn lên thì được gì? (Ds 21,8)
07. Một con rắn lớn được dân nào sùng bái song đã bị ngôn sứ Đanien giết chết? (Đne 14,23-30)
08. Tại sông Giođan, khi thấy nhiều người thuộc phái Pharisêu và phái Xađốc đến chịu phép rửa, ông Gioan nói với họ ‘Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn điều gì của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy?’ (Mt 3,7)

09. Theo sách Khải Huyền, Con Mãng Xà, tức là Con Rắn xưa, cũng gọi là gì? (Kh 20,2)
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

VUI HỌC THÁNH KINH 2

MÙA XUÂN GIÁO HỘI


Những gợi ý:

Ô CHỮ MÙA XUÂN 2
01. Tiên tri Hôsê đã lập gia đình, nhưng người vợ của ông luôn ngoại tình, không trung thành với ông. Tiên tri Hôsê đã dùng cuộc hôn nhân của mình để loan báo sự bất trung của dân Ítraen với Thiên Chúa, như người vợ bất trung với chồng, khi bà chạy theo những người đàn ông khác. Người vợ bất trung của tiên tri Hôsê tên là gì? (Hs 1,2-5).
02. Vua Giôsigia, vua nước Giuđa, sau khi nghe một đoạn Sách Thánh vừa tìm được, nhà vua đã xé áo mình và sai tư tế Khinkhigiahu đến thỉnh vấn nữ tiên tri những điều được viết trong Sách. Người nữ tiên tri này tên là gì? (2V 22,11-20).

03. “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, Thần khí tôi hoan hỉ vui mừng vì Đức Chúa, Đấng cứu độ tôi”. Người hát vang bài ca ngợi khen này là gì ai? (Lc 1,46-48).

04. Ông Phêlích, tổng trấn Giuđêa, xét xử và giam giữ thánh Phaolô, cùng với vợ là người Do thái, hay cho vời thánh Phaolô đến để nghe
ông nói về lòng tin vào Đức Giêsu Kitô. Vợ ông Phêlích tên là gì? (Cv 21,1-27).
05. Người phụ nữ đã giết tướng giặc Hôlôphécnê. (Gđt 1,1…).
06. Vợ của tướng Urigia, sau này được vua Đavít cưới làm vợ, đã sinh ra vua Salomon. (2Sm 12,24).
07. Nữ tiên tri đang ở trong Đền thờ, khi ông Giuse và bà Maria mang trẻ Giêsu đến để dâng lên Thiên Chúa cùng với lễ vật. (Lc 2,22-24).

08. Thời gian trốn vua Saun trong sa mạc, ông Đavít sai người đến với ông Navan để xin đồ ăn, nhưng những người của ông Đavít đã bị sĩ nhục. Người vợ của ông Navan biết được chuyện ấy liền đi nhận lỗi và đã được tha thứ. Sau này bà trở thành vợ của ông Đavít. (1Sm 25,1-40).
09. Con gái Ông Rơuên, tư tế của Madian, người có 7 cô con gái. Người chị được gả cho ông Môsê. (Xh 2,21).

10. Tướng Xixơra, chỉ huy quân Giavin, đã hỏi xin bà vợ ông Khêve người Kêni: “Cho tôi xin chút nước uống vì tôi khát quá”. Vợ ông Kheve tên là gì? (Tl 4,19).

11. Mẹ của ông Aharon và ông Môsê. (Xh 6,1-27)

12. Tại Giaphô, có một bà đầy công đức đã lâm bệnh và đã chết. Bà được Thánh Phêrô làm cho sống lại. Tên bà là gì? (Cv 9,32-38).
13. Vợ của ông Láppiđốt, một nữ ngôn sứ, một thủ lãnh vĩ đại của dân Ítraen đã chống lại ách thống trị của vua Canaan. (Tl 4,4).
14. Ông Philêmon là một người đạo đức tại Côlôxê, các tín hữu thường hay tụ họp tại nhà ông. Vợ ông và con trai Ackhíppô hay giúp thánh Phaolô phục vụ anh em tín hữu và loan báo Tin mừng. Vợ ông Philêmon tên là gì? (Plm 2).
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

VUI HỌC THÁNH KINH 3

CUNG CHÚC TÂN XUÂN

Những gợi ý

Ô CHỮ MÙA XUÂN 3
01. Người cùng với ông Giuse Arimathia, đã mang theo một trăm cân mộc dược trộn với lô hội, các ông lãnh thi hài Chúa Giêsu, lấy khăn vải tẩm hương liệu mà quấn, theo tục lệ chôn cất của Do thái, tên là gì? (Ga 19,38-40)

02. Khi Giuđa mất đi, các Tông đồ muốn chọn một người thay thế chỗ của Giuda. Họ đề cử hai người, một là Matthia, người sau này đã được chọn, còn người kia là Giôxếp, biệt danh là Basaba, cũng gọi là gì? (Cv 1,23)
03. Vợ của ông Giôgiakim, con gái ông Khenkigia, xinh đẹp tuyệt trần và biết kính sợ Thiên Chúa, nhưng lại bị hai kỳ mục rắp tâm hãm hại khi không chiều theo ham muốn dục vọng của hai ông. Nàng tên là gì? (Đn 13,1-64).
04. Ngôn sứ từ Giêrusalem xuống Antiôkhia được Thần Khí soi sáng, báo trước là sẽ có nạn đói lan khắp trong cả thiên hạ, nạn đói sẽ xảy ra dưới thời Hoàng đế Cơlauđiô. Đó là ai? (Cv 11,27-30)
05. Người được Đức Chúa đổi tên thành Ítraen. (St 35,6-8)
06. Vị ngôn sứ đã dùng đời sống hôn nhân của mình để cảnh tỉnh Dân Ítraen về với Chúa. (Hs 1,1…)
07. Người phụ nữ đã giết tướng giặc Hôlôphécnê. (Gđt 1,1…).

08. Thư ký của Thánh Phaolô khi chép bức thư của Ngài gởi cho tín hữu Rôma.(Rm 16,22)
09. Vua Asuêrô đã chọn em họ ông Moócdokhai, người Do thái làm Hoàng hậu. Bà tên là gì?(Et 1,1…).

10. Ngôn sứ được đưa về trời bằng xe lửa là ai? ( 2V 2,7-13)
11. Khi đến Xêdarê để chào ông Phéttô, vua Ácrippa và vợ đã gặp Thánh Phaolô và nghe lời bào chữa của ngài. Vợ vua Ácrippa tên là gì? (Cv 25,13-27)
12. Người con gái mà ông Calếp hứa gã cho ai đánh chiếm thành Kiagiát Xêphe tên là gì? (Tl 1,1-21)

13. Người đã đưa dân Ítraen vào đất hứa. (Gs 1,1…)
14. Người đã giết tướng không lồ Gôliát. (1 Sm 17,48-51)
15. Tổ phụ Giacóp có 12 người con trai, nhưng chỉ có 1 cô con gái do bà Lêa sinh ra. Cô gái ấy là gì? (St 30,21).

Hàng dọc : chủ đề của ô chữ này là gì?1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương