* Các đồng chí trúng cử chính thứcChuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích9 Kb.
Danh sách Ban Chấp hành Trung ương khoá II (trích Biên bản bầu cử, ngày 18-2-1951)

Ngày 6/2/2006. Cập nhật lúc 10h 6'

* Các đồng chí trúng cử chính thức:

1. Hồ Chí Minh

2. Trường Chinh

3. Nguyễn Chí Thanh

4. Lê Duẩn

5. Võ Nguyên Giáp

6. Phạm Vǎn Đồng

7. Phan Đình Khải (tức Thọ)

8. Nguyễn Lương Bằng

9. Hoàng Quốc Việt

10. Chu Vǎn Tấn

11. Tôn Đức Thắng

12. Lê Vǎn Lương

13. Trần Đǎng Ninh

14. Hoàng Vǎn Hoan

15. Trần Quốc Hoàn

16. Lê Thanh Nghị

17. Nguyễn Duy Trinh

18. Phạm Thiện Hùng

19. Ung Vǎn Khiêm* Các đồng chí trúng cử dự khuyết:

1. Nguyễn Khang

2. Nguyễn Vǎn Trân

3. Hà Huy Giáp

4. Hồ Sĩ Khảng

5. Vǎn Tiến Dũng

6. Tố Hữu

7. Hồ Tùng Mậu

8. Nguyễn Vǎn Kỉnh

9. Nguyễn Chánh

10. Hoàng Anh

Tháng 2 nǎm 1951

Đại hội đảng lao động việt nam

Lưu tại Kho Lưu trữ


Trung ương Đảng.
: sites -> default -> files
files -> BÁo cáo quy hoạch vùng sản xuất vải an toàn tỉnh bắc giang đẾn năM 2020 (Thuộc dự án nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học ) Cơ quan chủ trì
files -> Mẫu tkn1 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc ĐĂng ký thất nghiệP
files -> BỘ TÀi chính —— Số: 25/2015/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
files -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc TỜ khai của ngưỜi hưỞng trợ CẤP
files -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO –––– Số: 40
files -> BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
files -> Mẫu số 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/tt-blđtbxh ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Tên đơn vị Số V/v Đăng ký nội quy lao động CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> CỦa bộ XÂy dựng số 04/2008/QĐ-bxd ngàY 03 tháng 4 NĂM 2008 VỀ việc ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựNG”
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương